Kontingent til debat

16-04-2016 09:32

Britt Carlsen

Dansk Ride Forbund afvikler i denne weekend Forbundsdag og repræsentantskabsmøde, hvor detagerne bl.a. skal tage stilling til et forslag om kontingent

Copyright Ridehesten.com
Rideforbundets bestyrelse anno 2015.

Dansk Ride Forbund afholdet sit årlige repræsentantskabsmøde på søndag den 17. april på Scandic i Kolding. Mødet starter dog med et oplæg fra kl. 10 - 12 med følgende indhold:

- "TREC - nu også som disciplin" ved repræsentant fra TREC-udvalget
- "Ridelærer, Rideinstruktør og Berider" ved repræsentant fra arbejdsgruppen
- "Ambition 2020" - tilbagemeldinger fra arbejdsgrupperne

Dagsorden til repræsentantskabsmødet:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen aflægger beretning
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Fremlæggelse af det igangværende års budget til orientering
5. Optagelse af nye medlemmer
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af formand
8. Valg af øvrige medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af medlemmer og suppleanter til Appeludvalget
10. Valg af revisor og revisorsuppleant
11. Eventuelt

Ved repræsentantskabsmødet uddeles også årets klubpriser i kategorierne Årets Klubleder, Årets Ungdomsleder og Årets Ildsjæl. For første gang vil der i år også blive uddelt årets frivillighedspris til en klub.

Jørgen Mertz, Hanne Rump og Janni Thermann Jensen er på valg, de modtager alle genvalg og der er ingen modkandidater opstillet. 

Der er ikke indkommet forslag til behandling, men forbundets bestyrelse kommer med et forslag til beregning af en ny form for klubkontingent, der skal til behandling og afstemning. 

Læs mere om repræsentantskabsmødet her. 

Anna Pørtner

Har du en nyhed eller god historie?

Kontakt Anna Pørtner