Generalforsamlinger i Dansk Varmblods regioner

08-01-2020 07:19

Forud for Dansk Varmblods repræsentantskabsmøde i februar holder forbundet regioner her i januar måned generalforsamling. Se datoerne her

Copyright Ridehesten.com

Nu nærmer tiden sig for de regionale generalforsamlinger. Det er her, du som medlem kan gøre din indflydelse gældende, så mød op og få en hyggelig aften med debat og hestesnak.

Generalforsamlinger i Dansk Varmblods regioner holdes i perioden 21.-30. januar i henhold til forretningsordenen for regionerne (§ 4), med følgende dagsorden (§ 5):

1. Valg af dirigent.
2. Valg af 4 stemmetællere.
3. Bestyrelsens beretning om regionens (områdets) virksomhed i det forløbne år og arbejdsplan for det kommende år.
4. Hovedbestyrelsesmedlemmets orientering om hovedbestyrelsens arbejde i det forløbne år.
5. Behandling af regionens (områdets) årsregnskab for det forløbne år.
6. Valg af regionsformand, jf. § 6.
7. Valg af regionsbestyrelse og suppleanter, jf. § 7.
8. Valg af hovedbestyrelsesmedlem, jf. § 8.
9. Valg af repræsentant og suppleant til Ung i Dansk Varmblod.
10. Valg af repræsentanter og suppleanter, jf. § 10.
11. Eventuelt.

Dagsordenen for generalforsamlingen på Bornholm skal indeholde de i stk. 1, nr. 1-4 og nr. 9 nævnte samt de følgende punkter:

5. Valg af repræsentanter (områdebestyrelse) og suppleanter, jf. § 10, stk. 6.
6. Områdets deltagelse i regionsformandsvalget, jf. § 9.
8. Områdets deltagelse i regionens valg af hovedbestyrelsesmedlem, jf. § 9.

Tid og sted for de regionale generalforsamlinger:

  • Bornholm, Region 1: 21. januar Svalhøjvej 64, kl. 19.30
  • Nord- og Østsjælland, Region 1: 22. januar Skævinge Kro, kl. 19.00
  • Nordjylland, Region 7: 23. januar i Agri Nord Idrætscenter, kl. 19.30
  • Syd- og Vestsjælland, Region 2: 28. januar i Herlufmagle Hallen, kl. 19.00
  • Fyn, Region 3:  28. januar i Sognehuset i Højby, kl. 19.30
  • Syd- og Sønderjylland, Region 4: 29. januar Læborg Autohandel, Ådalen 23, 6600 Vejen, kl. 19.00
  • Midt- og Vestjylland, Region 6: 29. januar på BM Silo, Holstebro, kantinen, kl. 18.30
  • Østjylland, Region 5:  30. januar på Vilhelmsborg, Herskabsstalden, kl. 19.00

Repræsentantskabsmødet 2020
Finder sted lørdag d. 8. februar på Hotel Legoland, Billund. Mødet begynder kl. 10.00
Dagsorden og indkomne forslag er trykt i december 2019-udgaven af medlemsbladet side 186.
Alle repræsentanter og hovedbestyrelsesmedlemmer har stemmeret, og alle er velkommen til at komme og lytte med.

 

Mille Albinus Hjermitslev

Har du en nyhed eller god historie?

Kontakt Mille Albinus Hjermitslev