Udegående heste om vinteren

19-11-2008 07:29

Maja Golles

Der er nu kommet en ny bekendtgørelse om udegående heste, der tillader at holde islandske heste og shetlandsponyer ude om vinteren, døgnet rundt, uden adgang til læskur, så længe nogle særlige forhold er opfyldt.

Bekendtgørelse om udegående heste er blevet revideret, således at islandske heste og shetlandsponyer godt må gå ude året rundt uden låskur, hvis blot en række forhold opfyldes. Der skal være naturlige forhold til stede, der kan give læ og beskyttelse mod nedbør, ligesom der skal være et areal til rådighed med en veldrænet bund, fx et tykt lag af grannåle. Hestene skal endvidere have udviklet den fornødne vinterpels og være ved godt huld. Præciseringernes fulde ordlyd lyder: § 1. Islandsheste og shetlandsponyer kan uanset § 19 i lov om hold af heste holdes ude i vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr i mere end 12 timer i døgnet uden adgang til læskur eller bygning, hvor alle dyr samtidig kan hvile på et tørt, strøet leje, hvis de holdes på meget store arealer: 1) hvor naturlige forhold, som tæt beplantning, lavninger eller lignende, yder hestene en høj grad af både læ og beskyttelse mod nedbør, og 2) hvor der findes et lejeareal med en veldrænet bund som f.eks. et tykt lag grannåle. Stk. 2. Stk. 1 finder anvendelse på islandsheste og shetlandsponyer af rene racer med stambog, eller dyr som dokumenterbart er mindst 7/8-rene racedyr. Hestene skal endvidere have udviklet et kraftigt og tæt hårlag og være ved godt huld. § 2. Ved overtrædelse af bekendtgørelsen finder §§ 33-35 om påbud og straf i lov om hold af heste anvendelse. § 3. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 15. oktober 2008.

Trine Askjær-Jørgensen

Har du en nyhed eller god historie?

Kontakt Trine Askjær-Jørgensen