Øget kontrol og fokus på velfærd

08-07-2023 06:49

Trine Askjær-Jørgensen

I kølvandet på Det Dyreetiske Råds udtalelse om brug af heste til sport er islandshestesporten nu på banen med nye tiltag, der bl.a. indebærer øget udstyrskontrol samt opgradering af medlemmernes viden om hestevelfærd

Copyright Ridehesten.com
Udstyrskontrol ved verdensrangslistestævnet Icehorse Festival 2023. Foto: Pernille Engsig Eskildsen
Nyheden fortsætter efter annoncen

I marts 2023 udgav Det Dyreetiske Råd en Udtalelse om brug af heste til sport. Her udtrykker de blandt andet bekymring for den praksis, der i nogle tilfælde ses, når heste presses i forbindelse med udøvelse af hestesport, fordi lovgivningens krav er, at "hesten bl.a. skal beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse og væsentlig ulempe, og at udstyr ikke må påføre hesten skader eller anvendes som tvangsmidler".

Rådets anbefaling er en overordnet nytænkning af brugen af udstyr, "hvor udstyr og hjælpemidler gennemgås med udgangspunkt i tidssvarende normer og viden om dyrevelfærd. Rådet mener, at der er behov for at se på formålet med udstyret, og om formålet kan opnås på anden måde. Hvis udstyr findes nødvendigt, anbefaler Rådet, at det i højere grad dels præciseres, hvordan udstyret bruges korrekt, dels sanktioneres (hårdere), hvis udstyret bruges forkert, både i forbindelse med træning, konkurrencer og opvarmning".

Rådet anbefaler i forlængelse af dette, at brugen af udstyr bl.a. lever op til følgende principper:

  • Udstyr må alene anvendes til at vejlede hesten til at forstå, hvad den skal, ikke til tvang eller straf.
  • Udstyr må ikke ændre hestens naturlige bevægelsesmønster, hæmme hestens sanser eller fysiologi, eller fastlåse en kropsdel eller hestens kropsposition, så hesten viser tegn på f.eks. ubehag, smerte eller konfliktadfærd, og udstyr må ikke hindre mulighederne for at kunne aflæse hestens signaler om dette.

Anbefalingen fra Det Dyreetiske råd er i første omgang, at hestesportsorganisationerne selv tager ansvar for denne evaluering, og for at anvendelsen af bestemte former for udstyr ophører, hvis brugen i praksis har karakter af en form for tvang eller anvendes til at forcere en præstationsudvikling.

Fokus bør ifølge rådet især være på brugen af komplekse former for bid, stramheden af næsebånd, stramning af tøjler og hjælpetøjler samt klare kriterier for anvendelse af pisk og sporer.

Copyright Ridehesten.com
Foto: Pernille Engsig Eskildsen

Islandshestesporten handler på rådets opfordring
– Udtalelsen fra Det Dyreetiske Råd har været med til at sætte endnu mere fokus på, hvordan islandske sportsheste har det under træning og konkurrence. For selvom vi allerede gør meget, kan vi blive bedre til at træne og ride på hestenes præmisser, siger formand for Dansk Islandshesteforening, Sus Ulbæk.

– Der kommer løbende ny forskning og viden, som viser, at der er behov for at gøre endnu mere for, at vores heste har det så godt som muligt. I udtalelsen fra Det Dyreetiske Råd handler det om brug af heste til sport, men det er vigtigt at understrege, at Dansk Islandshesteforening anser hestevelfærd for at gælde alle aspekter af hestens liv og vores omgang med heste, siger hun.

Derfor søsætter islandshesteforeningen nu nogle konkrete tiltag, som skal bidrage til mere information og debat om hestevelfærd i klubberne og mere udstyrskontrol i islandshestesporten. Det skal bl.a. ske via et kursus i hestevelfærd, som tilbydes alle lokalklubberne. Desuden gennemfører Dansk Islandshesteforening resten af stævneåret et pilotprojekt, der tester gennemførelse af udstyrskontrol af alle ryttere til stævner.

Foreningen arbejder lige nu på at færdiggøre materiale til e-learning. Det udkommer som kurser i hestevelfærd til klubber og medlemmer, da de mener, at især klubberne har en afgørende rolle i at udbrede viden og fremme debatten om, hvordan vi løbende forbedrer hestevelfærd på alle områder.

– Lige nu handler det på grund af rådets udtalelse meget om sporten, og sammen med resten af hestesektoren skal Dansk Islandshesteforening følge op på rådets anbefalinger og pointer, siger Sus Ulbæk og fortsætter:
– En hests præstation må aldrig gå forud for dens velfærd. Det handler ikke om medaljer og sløjfer. Det vigtigste er, at vi kan arbejde, træne og vise hesten i et samarbejde med rytteren.

Nyheden fortsætter efter annoncen

Hestens velfærd må ikke kompromitteres
– Det starter allerede med opdræt og siden træning af hesten. En hest, der er trænet godt og har en fysisk kondition, som bruger sin krop korrekt, kan præstere mere og på et højere niveau end en hest, der ikke er trænet tilstrækkeligt eller med forståelse for hestens fysik.

DI indgår i et større samarbejde via Forum for Hestevelfærd, som rummer repræsentanter for hele hestebranchen. Her gør man en indsats for at undersøge fælles tiltag, i stedet for at alle forbund laver deres egne, men selvfølgelig er der forskel for hestene, og dermed må forbundene lave tiltag, som retter sig mod deres heste.

– For Dansk Islandshesteforening er det essentielt, at viden om hestevelfærd særligt vedrørende den islandske hest kommer ud til alle medlemmer. Når ny, evidensbaseret viden er tilgængelig, skal den deles og drøftes med ryttere, trænere og dommere og være et vigtigt led i den daglige træning og under sportsstævner. Det gælder for alle os der, arbejder med heste, at vi skal kunne være i stand til at identificere konfliktadfærd og afkode, om hesten er tilpas i en trænings- og ridesituation. Det er vigtig viden, der skal bredt ud. Ikke bare til sportsudøvere og dommere, men også til den store skare af skovtursryttere og alle dem, der rider små stævner, understreger Sus Ulbæk.

Hun mener, at retningslinjerne i sporten over årene har udviklet sig til at tage mere hensyn til hestene, men at der stadig er plads til forbedring: – Vi bliver hele tiden klogere, og vi bør bruge den evidens, vi har til at sikre, at hestene har det godt under træning og i konkurrencesituationer.

Copyright Ridehesten.com
Foto: Pernille Engsig Eskildsen

Skades- og udstyrskontrol sættes bedre i system
Dansk Islandshesteforening har i mange år registreret skader f.eks. i hestenes munde til udstyrskontrollen ved stævner. Det er ikke sportens erfaring, at forkert udstyr og sår er et stort problem til islandshestestævner, men opmærksomheden på brugen af udstyr og det øgede fokus på hestevelfærd efter udtalelsen fra Det Dyreetiske Råd indebærer, at systemerne skal ses efter og formentlig forbedres.

– Vi udfører normalt udstyrskontrol på ca. 25-30% af alle heste til et stævne, bl.a. af alle heste i finaler, og vi har samlet den viden – men vi mangler større ensartethed i registreringen og flere analyser af data, siger Sus Ulbæk.

Foreningens bestyrelse ser gerne, at klubberne tilbyder at gennemføre 100% udstyrskontrol i resten af stævneåret for at indhente erfaringer om, hvordan det kan gøres. Dansk Islandsheteforening vil dække ekstraomkostninger for klubberne i den forbindelse. Foreningen har også besluttet at gennemføre 100 pct. udstyrskontrol ved alle danske mesterskaber – både sport, gædingakeppni og Alrid.

Baseret på disse erfaringer vil Sportskomitéen i Dansk Islandshesteforening i løbet af vinteren overveje forstærket udstyrskontrol, uddannelse af folk til udstyrskontrol, fit-to-compete, og om der skal være overvågning af opvarmningen ved stævner.

Endelig understreger Sus Ulbæk, at det ikke handler ikke om at pege fingre eller anklage hinanden for dårlig hestevelfærd: – Det handler om, at vi som ryttere, avlere og trænere i al vores arbejde og omgang med hestene tager ansvar for hestens velfærd. Det er et fælles ansvar, som vi skal tage på os, fordi det er godt for vores heste.

Fakta
Hvad er Det Dyreetiske Råd?

Det Dyreetiske Råd har eksisteret siden 1991 og er nedsat i medfør af dyrevelfærdslovens § 38. Ud fra en etisk vurdering skal rådet følge udviklingen indenfor dyrevelfærd og rådgive fødevareministeren i forbindelse med fastsættelsen af regler om dyrevelfærd og dyreetik.

Rådet afgiver udtalelser om forskellige emner og udtaler sig her typisk med en overordnet og principiel betragtning. Rådet udarbejder desuden høringssvar til konkrete lovforslag og andre lovmæssige initiativer. Fra 2016 har rådet også varetaget informations- og debatskabende aktiviteter.

Det Dyreetiske Råd går ikke ind i enkeltsager, laver ikke sagsbehandling og varetager ikke opgaver som klageinstans. Rådet har ikke mulighed for at yde økonomisk støtte.

Fold up
Mille Albinus Hjermitslev

Har du en nyhed eller god historie?

Kontakt Mille Albinus Hjermitslev