DR-IF svarer igen

09-04-2013 10:39

Signe Wiese

Dansk Ride-Instruktør Forening (DR-IF) har udsendt en pressemeddelse angående Dansk Ride Forbunds beslutning om at nedlæggelsen af berideruddannelsen, da DR-IF mener at flere af DRF's argumenter for at nedlægge uddannelsen er grundløse og fejlagtige

Copyright Ridehesten.com

I pressemeddelelsen skriver DR-IF:

Dansk Ride-Instruktør Forening (DR-IF) har nu i flere måneder fulgt og været en del af debatten omkring Dansk Ride Forbunds (DRF) lukning af berideruddannelsen. I løbet af debatten er der kommet mange argumenter på bordet fra DRF som grundlag for lukningen. Flere af disse argumenter er grundløse og fejlagtige og kræver derfor en præcisering, så den fremtidige debat kan holdes på et fagligt og sagligt grundlag.

DRF er kommet med følgende udtalelser, som vi i DR-IF ser os nødsaget til at kommentere på:

1.
“Uddannelsen drives af DR-IF, men betales af DRF”. Dette er forkert. DRF har en uddannelsesmedarbejder ansat til at drive uddannelsen. DR-IF har ikke personale ansat til dette. DR-IF er repræsenteret i instruktørudvalget, hvor uddannelsens indhold diskuteres. Her er DRF ligeledes repræsenteret - pt ved generalsekretær Jens Erik Majlund. DRF har valgt at tilsidesætte tidligere praksis, hvor to klubrepræsentanter, sad med i udvalget. Det skal hertil siges, at det jo står DRF frit for at sammensætte instruktørudvalget, så det er tilpasset DRFs ønsker.

2.
“Lærestederne er selvkontrollerende”. Dette passer ikke. DRF burde være kontrolinstansen vedrørende lærestederne. Tidligere har DRFs uddannelseskonsulent og instruktørudvalget stået for kontrol af lærerstederne. 

3.
Bestyrelsesformand for DRF, Ulf Helgstrand, siger, at uddannelsen ikke er blevet ændret de sidste 40 år. Dette er ikke korrekt. Uddannelsen er blevet revideret tre gange siden 2000 - sidst i 2009.

4.
“Træner- og berideruddannelsen er ikke god nok”. DRF peger på, at det især er problematisk, at eleverne er så kort tid på skole i løbet af uddannelsen. DR-IF stiller sig uforstående overfor kritikken, da det er DRF selv, der har bedt om en udgiftsreduktion af uddannelsen. Dette er kun muligt ved at korte i skoleopholdene. DRF ønsker flere uger på skolebænken, så uddannelsen kan svare til andre 4-årige erhvervsuddannelser. Dette er DR-IF ikke imod. Vi ser gerne, at ugerne på skole øges fra 3 til 5 uger pr. år, så skoledelen i alt kommer op på 38 ugers undervisning for en træner-elev, når grundforløbet bliver indregnet. DRFs ønske er 35 uger. 

Et af DRFs hovedargumenter for at lukke uddannelsen var økonomi - uddannelsen er simpelthen for dyr at drive. Dette har DRF trukket tilbage, men vi føler at det er på sin plads at sætte udgifterne til uddannelsen i relief. I 2012 og 2013 vil det koste forbundet 467.000 pr år at drive uddannelsen. Det svarer til halvdelen af forbundets udgifter til mødeaktiviteter og rejser eller cirka 7 procent af den samlede indbetaling fra klubberne. Set i det store billede er det vist ikke udgiften til træner- og berideruddannelsen, der vælter læsset.

Tværtimod kan man stille spørgsmålstegn ved, at DRF nedsætter og bruger penge på en styregruppe til at gennemse og komme med anbefalinger til uddannelsen, for derefter fuldstændig at tilsidesætte disse anbefalinger. Anbefalinger, som DR-IF iøvrigt bakker 100 procent op om. 

DRFs skærpede retorik og ageren overfor DR-IF, står vi undrende overfor. Senest med DRFs forsøg på at udelukke beriderne fra det kommende repræsentantskabsmøde. DR-IF har hele tiden arbejdet frem imod en revidering af uddannelsen, der ville kunne imødekomme kravene fra trænerne og beridernes fremtidige arbejdsgivere - nemlig klubberne. 

DR-IFs ønske er derfor, at der kan findes en løsning, hvor DR-IF og DRF kan arbejde frem imod en uddannelse, der fortsat kan skabe dygtige trænere og beridere til glæde for de mange ryttere, der uge efter uge - på alle niveauer - nyder godt af deres underviseres kunnen.

DR-IF

Thomas Bach Jensen

Har du en nyhed eller god historie?

Kontakt Thomas Bach Jensen