Berideruddannelsen moderniseres og forkortes

28-02-2022 15:55

Annika Knudsen Lorentsen

Berideruddannelsen, som den i almindelighed kaldes, har flere gange gennemgået modificeringer og ændringer. Men alligevel er tiden inde til, at der skal tænkes i nye baner, og derfor vil uddannelsen gennemgå en række ændringer

Copyright Ridehesten.com
Foto: Ridehesten.com/Maria Lerche Mortensen
Nyheden fortsætter efter annoncen

Den nuværende uddannelse dækker over tre selvstændige uddannelser: Ridelærer (2 år), rideinstruktør (2 år) og berider (2 år). Dansk Ride Forbund og Dansk Rideinstruktør Forening samarbejder om uddannelserne, og selvom det nye koncept ikke er 100% færdigarbejdet og godkendt ifølge de gældende regler, så er konceptet tæt afstemt af arbejdsgruppen med begge parter undervejs i forløbet, således at sløret kan løftes en lille smule for, hvad der kan tilbydes med opstart august 2022.

Med tanke på, at både nye potentielle læresteder og elever skal have kendskab til denne mulighed i rette tid, er det en nødvendighed at melde ud, inden alting er endeligt faldet på plads.

Tanken er at den nuværende uddannelse deles op i to. Der vil fremover være en 2-årig selvstændig uddannelse, der skal have til formål, at klæde eleven på til at drive en elevskole optimalt. Strukturen ligner meget den allerede nuværende 2-årige ridelæreruddannelse, dog er fagene blevet strømlinet og optimeret med særligt fokus på elevskoledrift. Ridelæreruddannelsen har ofte været “glemt” lidt, fordi den har været første trin i den samlede længere uddannelse. Håbet er, at denne adskillelse vil synliggøre uddannelsen, og flere vil få lyst til at tage den, så vi fremadrettet kan løfte fremtidens ridelæreres kompetenceniveau på rideskoler landet over.

Nyheden fortsætter efter annoncen

Rideinstruktør- og berideruddannelsen vil nu samlet kun tage 4 år, og der vil blive stillet krav om et højere ridefagligt niveau ved optagelse. Der vil være mulighed for at specialisere sig inden for enten dressur eller springning lige fra uddannelsens start, men det vil stadig være muligt at gennemføre uddannelsen på alment niveau i begge discipliner. Dette er begge tiltag, der skal gøre uddannelsen mere attraktiv for de unge ryttere, samt en nødvendighed for at holde uddannelsen tidssvarende og optimal.

Derudover åbnes der op for læresteder uden krav om elevskole, for at gøre brug af de mange særdeles kompetente læremestre, der driver selvstændige forretninger. Der ligger en enorm viden og erfaring der, som ikke må gå tabt og skal gives videre til de næste generationer af professionelle undervisere og ryttere.

Afviklingen af skoleophold nytænkes i et format, der skal tilgodese lærestedernes daglige drift, samt give de bedste forhold for læring for eleven.

Selve den teoretiske faglige del af Rideinstruktør-og Berideruddannelsen er blevet gentænkt, således at nogle fag er sorteret fra til fordel for andre, nogle fag er blevet vinklet, udvidet eller optimeret. Alt sammen for at gøre uddannelsen moderne og tidssvarende, og klæde fremtidens Rideinstruktøre og Beridere bedst muligt på til de opgaver der venter dem.

Thomas Bach Jensen

Har du en nyhed eller god historie?

Kontakt Thomas Bach Jensen