Projekt Dansk Springhesteavl flytter ud i regionerne

17-05-2024 09:29

Sidste år satte Dansk Varmblod øget fokus på avl af springheste med et nyt projekt Dansk Springhesteavl, og nu er projektet klar til at blive viderebearbejdet i regionerne

Copyright Ridehesten.com
Foto: Ridehesten.com
Nyheden fortsætter efter annoncen

Øget fokus på avl af springheste i Dansk Varmblod skal være med til at øge både kvalitet og kvantitet. Derfor blev der sidste år nedsat et springudvalg, og hensigten var, at springudvalget skulle samarbejde med forbundets regioner om at sætte en retning for udviklingen af avlen af springheste i Dansk Varmblod.

Det hele begyndte, da en gruppe avlere fra region 4 dannede en initiativgruppe, som gennemdiskuterede springhesteavlen og sammenhængen med sporten. Initiativgruppen består af: Annethe Winther, Jesper Meyenburg, Jørgen Schmidt og Flemming Schultz. Deres ideer og forslag til ændringer skal gennemdiskuteres og forankres rundt om i regionerne. 

Sidste år holdt Flemming Schultz fra denne initiativgruppe sammen med Frank Evald, der er Hovedbestyrelsens repræsentant i springudvalget, to online møder med repræsentanter for regionerne. Det har fra starten været hensigten, at regionerne skulle sammensætte nogle arbejdsgrupper, som kan arbejde med forskellige temaer/emner. 

Tilbagemeldinger fra regionerne viser, at der har været en vis usikkerhed om, hvordan dette arbejde skal gribes an. Samtidig er der sket nogle omstruktureringer i forbundet, og det har betydet, at springudvalget er indskrænket til at bestå af én repræsentant for HB, lige pt er denne repræsentant Frank Evald. Frank Evald bliver regionernes kontakt i forbindelse med arbejdet i projekt Dansk Springhesteavl, indtil der evt. findes en person, der kan varetage denne funktion.

For at sætte fokus på opgaven og få projektet igangsat rundt om i regionerne er der udpeget tre emner/temaer, som regionernes arbejdsgruppe/springudvalg skal have fokus på:

 1. Hvorfor være avler af springheste i DV? (Hvad kan DV gøre for, at det er attraktivt at være springavler i DV)

2. Markedsføring og afsætning af springføl i DV. 

3. Kan samarbejde mellem avlere og ryttere optimeres? Hvad/Hvordan?

Nyheden fortsætter efter annoncen

Det blev sidste år foreslået, at de regionale springudvalg/arbejdsgrupper skulle bestå af minimum 5 personer.
– Der er ikke noget krav om, at det skal være medlemmer af Dansk Varmblod, understreger Frank Evald og uddyber: – Det vil være en fordel, hvis grupperne sammensættes med så stor diversitet som muligt. Gerne med fagpersoner som dyrlæger, beridere eller aktive konkurrenceryttere, som kan bidrage med viden og erfaringer til gruppen. Avlere, der lige nu avler i andre forbund, vil også være velkomne til at bidrage til debatter og udvikling af strategier i regionerne. 

– Tanken er, at de regionale springudvalg bruger sommeren og efteråret til at mødes og sammen formulerer en regional strategi/handlingsplan for de temaer/emner, som nu er foreslået. Herefter mødes en til to repræsentanter for hver af de regionale springudvalg i en workshop, hvor en overordnet strategi for de emner/temaer, der har været drøftet, sammenfattes til en strategi for udviklingen af netop disse områder, lyder det fra Frank Evald.

Tanken er, at det på ovenstående workshop afklares, hvilke temaer/emner, der skal drøftes i de regionale arbejdsgrupper den efterfølgende periode. I praksis bliver der en til to workshops med emner til udvikling af springhesteavlen på årsbasis. Når regionerne sammensætter springudvalget, skal der også udpeges en eller to personer, som kan være tovholdere på projektet, og det er også de personer, som deltager i workshops. 

Vellykkede clinics
To clinics med temaet ”Den moderne springhest” er blevet afviklet hhv. hos Schou Absolute Horses og på Holte Ride-Klub med stor deltagelse. Der var også fulde huse til en aften, hvor udviklingen af springstævner blev debatteret med titlen: Danmark som Nordeuropas Kraftcenter – internationale springstævner. Det var Flemming Schultz, som var primus motor i afviklingen af de populære clinics. Andre emner er i støbeskeen, men der er endnu ikke en fastsat dato for afviklingen. 

Springudvalget bestod inden denne omstrukturering af følgende medlemmer: Frank Evald (HB-repræsentant), Flemming Schultz (rep. for initiativtagerne), Charlotte Kondrup, Johnny Hansen og Bo K. Møller (rep. for Avlsledelsens kåringskommission), Britt Carlsen (presse & kommunikation) samt med Agnethe Pedersen fra sekretariatet som sekretær for udvalget. 

Nu, hvor arbejdet overgår til de regionale springudvalg, vil det på nuværende tidspunkt, som beskrevet ovenfor, være Frank Evald, der er regionernes kontakt. Agnethe Pedersen fra sekretariatet vil stadig være sekretær. I samarbejde med de regionale tovholdere vil der til den første workshop blive udarbejdet en egentlig tidsplan for projektet. 

Fakta
Til regionerne:

Inden udgangen af maj skal regionerne sende en liste over medlemmerne af springudvalget samt navngive tovholdere til Agnethe Pedersen mail: ap@varmblod.dk

Håbet er, at den første workshop kan afvikles i oktober.

/ Dansk Varmblod

Anna Pørtner

Har du en nyhed eller god historie?

Kontakt Anna Pørtner