Hesteloven udskudt endnu engang

19-01-2017 13:14

2. behandling af lovforslaget om ændring af lov om hold af heste er igen udskudt

Copyright Ridehesten.com

Hestefolket har længe ventet på en revidering af hesteloven, faktisk har vi ventet siden 2012. Lovforslaget, om ændring af lov om hold af heste, vil betyde ændringer i loftshøjde, rumfang/indeklima, boksstørrelser, ophold i folingsboks, lys i stalden, opbindingsperiode for gruppeopstaldede heste, antal heste på fold, adgang til foldophold og håndtering af visse heste.

Sidste år i december valgte man at udskyde 2.behandlingen til d. 19. januar 2017, fordi der var et ønske om teknisk bistand til ændringsforslaget om, at alene personer med den relevante faglige uddannelse kunne foretage en beskæring og lægge beslag på heste. Samtidig blev der stillet et spørgsmål om, hvordan man i dag opnår licens til at sko heste, og hvor lang tid et kursus/en uddannelse tager. Selvom der er kommet svar på disse spørgsmål, har S og DF stillet yderligere spørgsmål vedr. beslagsmedes uddannelse og fremtidige registreringer af problemer med hove efter beskæring eller skoning af heste. Det betyder at 2. behandlingen endnu engang udskudt.

Simon Kollerup(S) stillede den 12. januar 2017 spørgsmål til miljø-og fødevareminister Esben Lunde Larsen, om  hvilke af de EU-lande, som Danmark sædvanligvis sammenligner sig med, stiller uddannelsesmæssige krav til personer, der foretager beskæring og lægger beslag på heste? Den 17. januar 2017 svarede ministeren på spørgsmålet, hvoraf det fremgik, at ministeren havde forelagt spørgsmålet for Fødevarestyrelsen, som har haft rettet henvendelse til Norge, Sverige, Tyskland og Nederlandene, som er de lande Danmark oftest sammenlignes med. Der er ikke et konkret krav til uddannelse af beslagsmede i Norge, mens der i Sverige som sådant heller ikke, er krav til uddannelse af beslagsmede. Personer uden formel uddannelse kan benytte betegnelsen beslagsmed, mens personer med uddannelse og godkendelse fra Jordbruksverket kan bruge betegnelsen godkendt beslagsmed. Fødevarestyrelsen mangler stadig endeligt svar fra Tyskland og Nederlandene, men en skemaundersøgelse fra 2009 viste, at der på daværende tidspunkt ikke var krav om uddannelse i Nederlandene, mens der i Tyskland var krav om uddannelse.

Karina Due (DF) stillede i går den 18. januar 2017 et spørgsmål til ministeren, om denne vil iværksætte en fremadrettede registering af problemer med hove efter beskæring og/eller skoning af heste fordelt på autoriserede og ikke autoriserede beslagsmede, f.eks. i forbindelse med velfærdsbesøg? Det er der endnu ikke et svar på.

Foreløbig er 2. behandling af lovforslaget udskudt til den 26. januar 2017, mens 3. behandling er sat på dagsordnen den 2. februar 2017.

/ft.dk

Trine Askjær-Jørgensen

Har du en nyhed eller god historie?

Kontakt Trine Askjær-Jørgensen