2. behandling af lov om hold af heste er udskudt

16-12-2016 10:03

2. behandling af lovforslaget er udskudt, da S og DF har ønsket et krav til faglig uddannelse af dem, der beskærer og lægger beslag på heste

Copyright Ridehesten.com
Nyheden fortsætter efter annoncen

Formålet med lovforslaget er at ændre og præcisere en række bestemmelser i lov om hold af heste, så loven ikke stiller unødigt strenge krav til hesteholdene, og uden at hestenes velfærd bliver forringet.

Lovforslaget vil betyde ændringer om loftshøjde, rumfang/indeklima, boksstørrelser, ophold i folingsboks, lys i stalden, opbindingsperiode for gruppeopstaldede heste, antal heste på fold, adgang til foldophold og håndtering af visse heste.

Nu er 2. behandling af lovforslaget udskudt, fordi der er et ønske om teknisk bistand til ændringsforslaget om, at alene personer med den relevante faglige uddannelse kan foretage en beskæring og lægge beslag på heste. Samtidig er der stillet et spørgsmål om, hvordan man i dag opnår licens til at sko heste, og hvor lang tid et kursus/en uddannelse tager.

Nyheden fortsætter efter annoncen

Simon Kollerup(S) stillede den 28. november spørgsmål til miljø-og fødevareminister Esben Lunde Larsen, om konsekvenserne af forkert beskæring og anlagt beslag. I samme forbindelse blev der også kommenteret på uddannelseskravet til personer, der anlægger beslag og foretager beskæring.

Ministeren forelagde på daværende tidspunkt spørgsmålet for fødevarestyrelsen, der tidligere havde forelagt problemstillingen for en række organisationer, bl.a. påpegede Hestens Værn, at der ses en del skader, som kunne tilskrives forkert beskæring eller beslag udført af ikke-uddannede personer. Samtidig har Landbrug og Fødevarer(SEGES Heste) gentagne gange udtrykt stor betænkelighed ved et generelt krav om uddannelse, fordi et sådant krav vil kunne betyde en væsentlig reduktion i udbuddet af beslagsmede i Danmark og  det vil medføre et øget prisniveau på beskæring og beslag, der vil tvinge hesteejere til at lade deres heste beskære/beslå meget sjældnere. Ministeren sagde i den forbindelse, at han ikke ønskede at regulere området, da det er hans opfattelse, at hesteejere generelt har en interesse i at tage sig godt af deres heste, og at de derfor vil sikre sig, at det er kompetente personer, der tager sig af dem. Men nu er spørgsmålet oppe og vende endnu engang. 

Foreløbig er 2. behandling af lovforslaget udskudt til den 19. januar 2017.

Kilde: ft.dk
 

Trine Askjær-Jørgensen

Har du en nyhed eller god historie?

Kontakt Trine Askjær-Jørgensen