Tre timers debat om forslag

21-04-2018 18:33

Britt Carlsen

Der blev fremstillet seks forslag til DRFs repræsentantskabsmøde, og det blev meget grundigt debatteret og først efter tre timer var man gennem debatter og afstemninger

Copyright Ridehesten.com

Formand Ulf Helgstrand var ikke på valg og de bestyrelsesmedlemmer der var på valg, blev genvalgt uden modkandidater med applaus fra salen.

Det var det letteste der foregik på forbundets repræsentantskabsmøde i Kolding  denne eftermiddag. Debatten om de fremsendte forslag strakte sig over tre timer. Det blev indledt med, at dirigent Peter Schäfer afviste at forslaget fra Cedergaard Sportsrideklub om indførelse af trænerlicens, fordi forslaget ikke var konkret nok. Istedet blev forslaget debatteret under eventuelt, og så tilbød dirigenten at hjælpe med til at konkretiserer forslaget, såfremt man ville genfremstille det til næste år. 

I debatten om aldersgrænsen for officials nåede man efter en lang debat frem til at større bestyrelsens forslag om at fjerne aldersgrænsen for officials, og så istedet regulerer således: Afgang fra kaldet som autoriseret official i Dansk Ride Forbund reguleres gennem reglementet efter regler fastsat af disciplinudvalg og sportschef i Dansk Ride Forbunds sportsreglementer.

Så fulgte en debat om licensrytter i bestyrelsen fremsat af Sportsrideklubben. Og efter en lang debat, hvor flere klubrepræsentanter agiterede for, at rytterne var meget velkomne til at blive aktive i klubben, og derigennem opnå en indstilling til bestyrelsen, fulgte en afstemning, hvor der var 172 stemmer for forslaget og 185 stemmer imod, og da det kræver 2/3 stemmer for, at forslaget bliver vedtaget, faldt dette.

Næsebåndsreglen, som vi har beskrevet her på sitet tidligere, gav anledning til meget debat. Flere gav udtryk for, at efter DRIF og DRF sammen har set på reglen, og der er besluttet, at den skal evalueres til november, så burde man stemme imod forslaget. Også set i lyset af, det vil være et forkert signal at sende til omverdenen, at stemme imod næsebåndsreglen. Den efterfølgende afstemning viste at 296 ud af de 382 stemmeberettigede stemte imod, at næsebåndsreglen skal afskaffes. 

Trænerlicens og eventuelt
Herefter gik forsamlingen igang med at diskuterer trænerlicens, og der var, trods det noget sene tidspunkt, en god og konstruktiv debat om emnet, som også viser, at der er mange holdninger til træning og trænerens rolle. Forskellige andre emner blev debatteret under eventuelt, bl.a. det forhold, at ryttere kan melde til stævne i et klubnavn, og det ikke bliver kontrolleret, dermed vil der være ryttere, som udnytter dette, og ikke betaler for medlemsskab i en rideklub, som det er et grundlæggende krav. på Equipe kan man i klubben se, hvilke ryttere der starter for ens klub, fortæller Ulrik Müller, og vi kan måske lave en mailbasseret løsning, supplerede han.

Der blev også rettet spørgsmål til persondataloven, og her fortalte generalsekretæren, at når forbundet har det endelige svar på, hvad der kan meldes ud, bliver det sat på nettet.  
Først kl. 18.33 kunne Ulf Helgstrand takke for fremmødet - de gode debatter og det store engagement, og sige tak for i dag. 

I magasinet Ridehestens majnummer kan man læse meget mere om de spændende debatter under forbundets repræsentantskabsmøde

Astrid Ø. Sørensen

Har du en nyhed eller god historie?

Kontakt Astrid Ø. Sørensen