Stævner og aktiviteter kan genåbnes før tid

08-04-2021 11:02

Nedlukningen af nationale stævner og aktiviteter under DRF skulle oprindeligt have varet frem til den 26. april for at sikre smitteinddæmning i relation til herpesvirus, men i samråd med veterinærkonsulent Mette Uldahl vurderer DRF nu, at situationen er så meget under kontrol, at det er forsvarligt at genåbne allerede fra den 12. april – dog med en række krav til både deltagere og arrangører

Copyright Ridehesten.com

Den 29. marts blev Dansk Ride Forbund desværre nødt til at lukke ned for alle nationale stævner og aktiviteter, da vi blev bekendte med, at der var sket alvorlige brud på karantænereglerne i forbindelse med håndtering af herpesvirus. Det betød, at DRF ikke længere kunne tage et overordnet ansvar for det samlede billede af smittespredningen, og selvom smitterisikoen blev vurderet lav, var det ikke muligt for os at stå inde for smitteinddæmning på et tilfredsstillende niveau. Siden da har vores veterinærkonsulent, Mette Uldahl, monitoreret situationen nøje, og da der fortsat kun er enkelte tilfælde af EHV1 i Danmark, som desuden er og hele tiden har været forsvarligt isoleret fra andre hestebesætninger, og som ingen relation har til stævnepladser i udlandet, vurderer vi nu, at det er forsvarligt at genåbne før tid og synkront med FEI den 12. april.

Skærpede krav til og med 25. april for både deltagere og arrangører for at hindre smittespredning
For at kunne genåbne før tid er det dog en forudsætning, at der i perioden fra den 12.-25. april indføres en protokol, som skal efterleves af både stævnearrangører og ryttere/deltagere for fortsat at undgå eventuel smittespredning. Protokollen skal indskrives i propositionerne for alle stævner i perioden og ser således ud:

  • Alle stævner afvikles efter ’rid og skrid’ konceptet og er dermed uden opstaldning
  • Ved ankomst til stævnepladsen – og inden aflæsning – skal alle heste have foretaget temperaturmåling (rektalt)
  • Stævnearrangøren skal observere temperaturmålingen (kan udpege myndige personer) – målingen foretages af rytter/ansvarlig for hesten – stævnearrangøren noterer hver hests temperatur
  • Såfremt en hest ved ankomst bliver målt til 38,3 grader eller derover, skal stævnearrangøren afvise hesten (samt øvrige heste i samme trailer/lastbil) og bede rytter/ansvarlig for hesten om at forlade stævnepladsen uden at komme i kontakt med øvrige heste
  • Rytter/ansvarlige for hesten, som ikke efterlever nærværende protokol, skal af stævnearrangør afvises ved ankomst til stævnepladsen
  • Alle heste, der ved ankomst til en stævneplads i ovennævnte periode får målt en temperatur på 38,3 grader eller derover, skal af stævnearrangøren indberettes til DRF via mail til go@rideforbund.dk

Med indførelse af denne protokol er det DRF’s vurdering, at vi kan genåbne stævneaktiviteterne på fornuftig vis, samtidig med at vi kan sikre smitteinddæmning- og overblik på et tilfredsstillende niveau.

Særligt til stævnearrangører
Den fremrykkede genåbning betyder, at de stævnearrangører, der oprindeligt havde stævneterminer i perioden 12.-25. april, nu har mulighed for at genansøge om ’deres’ terminer via rideforbund.dk. Kontakt go@rideforbund.dk for at få hjælp og sparring til, hvordan I bedst muligt bærer jer ad. 

Desværre ikke muligt at benytte Go-funktioner fra den 19.-25. april pga. IT-opgradering
Som vi tidligere har meldt ud, er Go-funktionerne på rideforbund.dk (konkurrencehesteregistrering, stævnetilmelding, køb af licens, oprettelse af stævner osv.) desværre ude af drift fra den 19.-25. april grundet en planlagt IT-opgradering. Det harmonerer naturligvis knapt så godt med genåbningen den 12. april, og derfor appellerer vi til, at man som rytter sørger for at indløse licens samt melde til stævne senest den 17. april, hvis man skal starte i perioden 19.-25. april. Skulle det undtagelsesvist ske, at man ikke har fået indløst rytterlicens inden den 17. april, vil det være muligt at starte stævnet alligevel, hvis blot man sørger for at indløse sin licens i perioden fra den 26.-30. april.
For stævnearrangørernes vedkommende gælder det, at hvis jeres propositioner til stævner i perioden skal tilrettes, bedes I sende en mail til go@rideforbund.dk senest den 16. april, og senest den 17. april skal I have importeret stævnet til Equipe. I perioden fra den 19.-25. april kan I desuden tage imod eventuelle tilmeldinger via mail.

Fælles ansvar for, at vi kan blive ved med at holde åbent  
Det er vigtigt at understrege, at der stort set altid er udbrud af herpesvirus i den danske hestepopulation i én eller anden grad, og kombineret med, at smitten fra de udenlandske stævnepladser ikke længere udgør en ekstra risikofaktor, giver situationen pt. ikke anledning til yderligere bekymring. Det kan dog hurtigt ændre sig, hvis ikke alle følger de gældende retningslinjer for håndtering af smitsom sygdom generelt, som vi senest har genopfrisket her. Genåbningen betinger desuden, at alle ryttere/ansvarlige for hestene bidrager positivt til, at stævneprotokollen kan overholdes. Dansk Ride Forbund har absolut ingen interesse i at holde lukket for stævner og aktiviteter længere end højest nødvendigt, men vi har brug for jeres hjælp til at sikre en så forsvarlig og sikker genåbning som muligt.

/DRF

Astrid Ø. Sørensen

Har du en nyhed eller god historie?

Kontakt Astrid Ø. Sørensen