Anders Jungersen er død

29-03-2006 00:00

Dansk Ride Forbunds tidligere formand Anders Jungersen er død, 71 år gammel. Nedenfor følger et mindeord om den tidligere formand. Direktør, major Anders Jungersen, Vedbæk, var lægesøn fra Odense, hvor han voksede op i en familie med stort sammenhold og omsorg for hinanden. Han ønskede at gå officersvejen, bestod officersskolen som yngste elev i toppen af sin klasse og valgte Ingeniørtropperne som sit våben. Efter kort tjeneste i geleddet gennemførte han den daværende Polytekniske Læreanstalts 3-årige studie i teoretisk atomfysik, hvorefter han ansattes på Forsvarets nyoprettede skole for atomar, biologisk og kemisk krigsførelse. Dette vigtige speciale gav dog ikke Anders Jungersen tilfredsstillende mulighed for fuld udnyttelse af hans oplagte lederegenskaber hvorfor han søgte nye udfordringer i det civile liv. Her ledede han gennem årene på dygtigste vis et antal virksomheder af vidt forskellige art, sidst inden for genbrugsindustrien. Fra barnsben var hans store interesse heste og ridning. Inden for ridesporten opnåede han mange smukke resultater, ligesom han specielt i de senere år var en ivrig jagtrytter. Han var alsidig og konkurrerede i såvel dressur, ridebanespringning som military. Således gennemførte han bl.a. Badminton i England, en af de sværeste internationale militarykonkurrencer - dengang som nu. Han var da også på den danske bruttohold op til de olympiske lege i Rom 1960, men desværre blev hans militære konkurrencehest skadet og ekvipagen måtte udgå af træningen. Han havde godt nok sin egen private hest som reserve, men den havde han stillet til rådighed for en anden af bruttoholdets ryttere, og at tage den fra kammeraten på dette fremskredne tidspunkt af træningen lå Anders Jungersen fjernt. Han var en god kammerat i dette ords bedste forstand, altid hjælpsom, trofast og rede til uopfordret at glæde andre. Dette nød selvsagt først og fremmest hans familie og venner godt af. Indenfor denne kreds så han det som sin pligt at varetage sammenholdet, og det lykkedes ham fuldt og helt. Det gav ham selv megen glæde, og han omfattede sin familie - ikke bare den snævreste - med stor kærlighed og omsorg. Hans naturlige autoritet og lederevner kom også hans sport til gode. Således var han i årene 1990-94 formand for landets største rideklub, Sportsrideklubben, og herefter i 3 valgperioder Dansk Ride Forbunds formand op til 2000. Hans lederskab var visionært, fast og modigt. Aldrig før havde en formand ved sin tiltræden sat det ambitiøse mål, at Danmark skulle stille fuldt hold i alle tre olympiske discipliner ved de næste lege. Og Danmark blev repræsenteret i alle tre discipliner om end der kun var fuldt hold i dressur. Hans ledelsesstil var venlig, åben men bestemt, et forhold ikke alle i hovedbestyrelsen altid påskønnede. I forhandlinger - ikke mindst med pressen, når den søgte "godt stof" - yndede han ikke at ytre sig i snørklede diplomatiske vendinger, men talte entydigt og ærligt. Anders Jungersen har efter hård kamp fået fred. Vore tanker går til hans hustru, børn, svigerbørn og børnebørn, som har mistet deres klanleder. Vi sænker estandarten i respekt for soldaten, lederen, vennen og familieoverhovedet Anders Jungersen og i taknemmelig for hvad han gav os alle, der fik lov at kende ham. Anders Jungersen blev 71 år. Ib Bjørke Bisættelsen fandt sted fra Høsterkøb Kirke tirsdag den 28. marts Kilde: DRF

Thomas Bach Jensen

Har du en nyhed eller god historie?

Kontakt Thomas Bach Jensen