Regeringen afviser borgerforslag

04-01-2024 13:13

I sommers valgte Hestens Værn og Dansk Ride-Instruktør Forening at stillet et borgerforslag om at indføre dyrepoliti samt at give politiet de redskaber de efterlyser for bedre at kunne tage sig af den type sager. Det afviser justitsminister Peter Hummelgaard at støtte

Copyright Ridehesten.com

Tilbage i juli måned sidste år valgte Dansk Ride-Instruktør Forening og Hestens Værn i samarbejde at oprettet et borgerforslag til en lovændring, for at sikre bedre rammer for behandling af dyreværnssager. Borgforslaget om at oprette et selvstændigt dyrepoliti opnåede i november de påkrævede 50.000 underskrifter og blev derfor behandlet i Folketinget den 28. november.

Det kommer dog ikke til at ændre på noget fremover, for i følge Landbrugsavisen, så vil regeringen ikke støtte oprettelsen af et dyrepoliti. I et skrifligt svar til Miljø- og Fødevareudvalget skriver justitsminister Peter Hummelgaard følgende: 

– Jeg er enig med borgerne bag forslaget i, at myndighederne skal have de redskaber, der gør det muligt at sætte hurtigt ind i tilfælde af vanrøgt af dyr, men det er efter min vurdering uhensigtsmæssigt at etablere et egentligt dyrepoliti. Det vil betyde, at vi bevæger os væk fra det såkaldte enhedspoliti, vi har i Danmark, hvor retshåndhævelsen ikke er opdelt på forskellige politistyrker, skriver ministeren.

Copyright Ridehesten.com
Borgerforslaget som blev stillet af Dansk Ride-Instruktør Forening og Hestens Værn.

I følge justitsministeren er der allerede etableret særlige enheder, der har ansvaret for at håndtere anmeldelser og varetage det opsøgende arbejde i forbindelse med dyrevelfærdssager i landets 12 lokale politikredse. Samtidig er der der tre regionale specialiserede dyrevelfærdsenheder, ligesom dyrevelfærdsområdet endvidere varetages af politiets tre regionale tungvognscentre med specialiserede færdselsbetjente, der er særligt uddannet til at udføre kontrol af dyretransporter. 

Det er en dog en landsdækkende juridisk enhed og en landsdækkende politifaglig enhed i Midt- og Vestsjællands Politi, der har det overordnede landsdækkende ansvar for de politifaglige og administrative juridiske opgaver på dyrevelfærdsområdet.

–  Et opgør med enhedspolitiet vil indskrænke politikredsenes muligheder for selv at tilrettelægge og prioritere varetagelsen af politiets opgaver. Det er helt afgørende, at politiet har mulighed for at råde over kredsenes samlede ressourcer og foretage de nødvendige prioriteringer, når der er behov for det. Regeringen kan på den baggrund ikke støtte beslutningsforslaget, skriver justitsminister Peter Hummelgaard.

Trine Askjær-Jørgensen

Har du en nyhed eller god historie?

Kontakt Trine Askjær-Jørgensen