Lempelige regler for bygning af ridehaller?

26-10-2018 15:06

Der er politisk fokus på udviklingen af landdistrikterne, og da Planloven er under behandling har Dansk Ride Forbunds formand Ulf Helgstrand og chefkonsulent Jørgen Kold fra SEGES haft fortræde for politikerne for at tale hestesektorens sag

Copyright Ridehesten.com

Flytningen fra land til by er noget, eller nærmere det omvendte, er der politisk fokus på i disse år. Vækst og udvikling i landdistrikterne skal sikre, at "trafikken" går fra by til land, og her kan hestesektoren spille en vigtig rolle, hvis der er politisk vilje til dette. Planloven er under behandling i øjeblikket, og derfor har Dansk Ride Forbunds formand Ulf Helgstrand og chefkonsulent Jørgen Kold fra SEGES Heste bedt om fortræde for Erhvervs- vækst og eksportudvalget, for at italesætte de problemer hestesektoren oplever i forhold til byggetilladelse til opførelse af ridehaller i landdistrikterne. Ulf og Jørgen fremlagde deres sag for udvalget torsdag den 25. oktober, og nu afventer man resultatet. 

Forbedrede forhold for haldbyggeri i landdistrikterne kan i høj grad være medvirkende til at ressourcestærke familier flytter på landet, men for at det skal ske kræver det nogle forbedrede produktionsvilkår, understreger Jørgen Kold. For at få en godkendelse til ridehusbyggeri i dag kræver det, at man har 5-7 avlshopper, men en produktion af heste er jo ikke "bare" at producere føl, hvilket jo kan være svært nok, men i dag skal avleren/producenten også håndtere føl og plage, tilride eller tilkøre dem, for de er klar til salg omkring deres 5. leveår - så det er ikke helt enkelt at "producere en hest".  
Har man gode faciliteter, en velfungerende stald og ridehal, så kan man også have heste opstaldet for andre, og det bidrager også til vækst i landdistrikterne. - Og vi ved fra undersøgelser, at for hver 10. hest vi har i Danmark skaber vi en fuldtidsstilling, og det er også væsentligt at have med i overvejelserne, tilføjer Jørgen Kold. Han har sammen med juridiske eksperter fra SEGES fundet ud af, at fx dambrug har en særstilling i Planloven. Og det samme kunne hestesektoren absolut også tænke sig.

At sporten og avlen på denne måde kan samles om at gøre en indsats for at forbedre forholdene i hestesektoren,  er en kæmpe fordel. De senere år har gode relationer mellem repræsentanter for flere sektorer i branchen haft en stor, positiv betydning. Om det medfører et positivt udkomme i dette tilfælde, ja det afventes med spænding, men selvfølgelig skal det forsøges, understreger Jørgen Kold. 

Planlovens formål: Planloven skal sikre, at den sammenfattende planlægning forener de samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen og medvirker til at værne landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet. 

Charlotte Kusk Berwald

Har du en nyhed eller god historie?

Kontakt Charlotte Kusk Berwald