Har din klub lyst til at udbyde voksenhold?

16-01-2022 12:32

Christine Krogh Frausing
Skribent

DRF ønsker at aktivere voksne i ridesporten, da mange muligvis har minder fra at have redet da de var unge, og af den ene eller anden grund så lagde det fra sig. Andre har måske aldrig redet før, men kan finde stor glæde ved at komme på hesteryg. Projektet er allerede godt igang, men du kan også blive en del af det!

Copyright Ridehesten.com
Foto: Dansk Ride Forbund
Nyheden fortsætter efter annoncen

Med hesten som omdrejningspunkt har ridesporten et særligt potentiale. Hesten vækker særlige følelser hos mange, både børn, unge og voksne, og for mange voksne er følelserne koblet til minder fra barndommen og ungdommen. I Danmark findes mange voksne, som har redet tidligere i livet, men som af den ene eller anden grund droppede det I ungdomsårene. Disse mennesker vil DRF gerne genaktivere. Fremfor primært at investere i rekruttering og fastholdelse af børn og unge, ser DRF et langt større perspektiv og potentiale i ’det voksne segment’, der enten som unge har været i kontakt med ridesporten eller som voksen har egen hest men er privat opstaldet.

Med antagelsen om, at der findes tusindvis af tidligere ryttere der droppede sporten som teenager, og som voksne nu har tid, råd og lyst til at ride igen ønsker DRF, i tæt samarbejde med landets rideklubber, at udbyde nyudviklede aktiviteter og koncepter, med henblik på at rekruttere (genaktivere) voksne til ridesporten.

DRF har i januar 2020, i samarbejde med DIF, søsat ”projekt rekruttering og (gen)aktivering af voksne”. Projektets helt klare formål er at samarbejde med, og støtte rideklubberne i, at udvikle og udbyde aktiviteter målrettet voksne, så denne målgruppe motiveres til at være aktive ude i landets rideklubber.

Har din rideklub lyst til at tage del i projektet?
Hvis I som rideklub har lyst til at være en del af projektet er I velkomne til at tage kontakt til udviklingskonsulent og projektleder; Karoline Kjemtrup for nærmere information:

Nyheden fortsætter efter annoncen

Kontaktoplysninger: kakj@rideforbund.dk 78 71 26 40 / 29 82 31 66

Hvad får rideklubben ud af samarbejdet?

  • Ny udviklede aktiviteter
  • Øget aktivitet i rideklubben
  • Potentielt flere frivillige til stævner og andre arrangementer
  • Potentielt øget medlemstal

Hvad kan DRF tilbyde i samarbejde med rideklubben?

  • Konsulentbistand i form af klubbesøg, møder, telefonisk opsamling osv. i forbindelse med igangsættelse og implementering af nye aktiviteter fra samarbejdets start og så længe det giver mening for den enkelte rideklub
  • Sparring på analyse af udviklingsmuligheder relateret til voksne
  • Generel sparring og hjælp ift. klubdrift, klubudvikling og sparring med forbundet
  • Omtale og branding på DRF’s kanaler og sociale medier

Hvad kræver det af jer som rideklub?
Lidt ekstra tid – ellers intet.

Læs også

Charlotte Kusk Berwald

Har du en nyhed eller god historie?

Kontakt Charlotte Kusk Berwald