Forbudt at brændemærke fra 1. marts

10-02-2010 11:09

Maja Golles

Justitsministeriet har forbudt brændemærkning af heste og ponyer i Danmark pr. 1. marts 2010
Copyright Ridehesten.com
Justitsministeriet har i denne måned slået fast, at fra 1. marts er det ikke længere lovligt at udføre brændemærkning af heste. (Foto: Ridehesten.com)

Så er det en realitet: Justistsminister, Brian Mikkelsen, har forbudt brændemærkning af heste. Dette får naturligvis konsekvenser for de avlsforbund, der indtil nu har brugt brændemærkning som registrering af hestene. Forbuddet gælder naturlivis også for de føl, som ejerne ønsker registreret i udlandet. Bekendtgørelsen om forbud mod brændemærkning af heste lyder helt præcist: I medfør af § 14, stk. 5, og § 28, stk. 5, i dyreværnsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1343 af 4. december 2007, fastsættes: § 1. Brændemærkning af heste er ikke tilladt. § 2. Med bøde eller fængsel indtil 4 måneder straffes den, der overtræder § 1, medmindre højere straf er forskyldt i medfør af anden lovgivning. Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. § 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2010.

Annika Knudsen Lorentsen

Har du en nyhed eller god historie?

Kontakt Annika Knudsen Lorentsen