Endelig afgørelse fra FEI vedr. dopingsag

04-10-2008 06:04
03/10/2008: FEI's panelnævn har afsagt endelig afgørelse i sagen om forbudte stoffer, der involverer hesten Rufus redet af Rodrigo Pessoa (BRA) ved De Olympiske Lege i 2008.

Rodrigo Pessoa er som ansvarlig person blevet idømt karantæne i 135 dage. Karantænen begyndte på datoen for afsigelsen af den midlertidige karantæne den 29. august 2008 og løber frem til 10. januar 2009. Rodrigo Pessoa er som ansvarlig person samtidigt idømt en bøde på CHF 2.000. Hest og rytter er diskvalificeret fra de Olympiske Lege. Begrundelserne for sanktionerne er baseret på kerneprincipper i FEI's anti-doping og regler for medicineringskontrol, ifølge hvilke: "Det er hver enkelt ansvarlige persons pligt at sikre at intet forbudt stof er til stede i hans eller hendes hests krop under et stævne. Ansvarlige personer er ansvarlige for ethvert forbudt stof der anses for at have været til stede i deres hests kropslige prøver. Derfor er det ikke nødvendigt at hensigt, fejl, uagtsomhed eller bevidst brug påvises for den ansvarlige person med henblik på at etablere en anti-doping regel eller overtrædelse af medicinkontrol." Nævnet konkluderede at det pågældende stof - nonivamid - er "medicin klasse A" snarere end et "dopingstof" baseret på deres fortolkning af listen over forbudte stoffer. Ved overvejelse af hvilke sanktioner der skal gives til den ansvarlige person i denne sag har nævnet taget hensyn til: - Kendsgerningen at den ansvarlige person er en erfaren sportsmand, og at adfærden for en person i toppen af sporten og især De Olympiske Lege skal være fejlfri; - Typen af det stof der blev anvendt hvilket ikke blot er en smertestillende stof, men også et stof der kan anvendes til hypersensitivering; - Kendsgerningen at kilden til forekomsten af stoffet ikke har været fastsat af den ansvarlige person; - Kendsgerningen at flere af den ansvarlige persons forslag vedr. forekomsten af stoffet afslører dårlig staldledelse for denne slags stævner, og - Kendsgerningen at de foranstaltninger som holdet foretog for at kontrollere alle muligheder for overførsel, og foranstaltningerne foretaget efter de positive fund for at afsløre kilden ikke var på samme niveau som er udført af andre hold under samme eller lignende stævner. Derudover har nævnet også taget følgende i betragtning - Den ansvarlige persons upåklagelige fortid og omdømme; - Den ansvarlige persons bistand i færdiggørelsen af denne sag, og indsatsen fra den ansvarlige persons juridiske team for at bringe denne sag til en forholdsvis hurtig beslutning; - Og den kendsgerning, at stoffet er en nyligt påviseligt stof, der ofte benyttes af ryttere for legitime terapeutiske årsager. Rodrigo Pessoa har 30 dage til at anke denne afgørelse til Court of Arbitration for Sport (CAS). Midlertidige afgørelser i sagerne vedr. forbudte stoffer der involverer hestene Cöster redet af Christian Ahlmann (GER) og Camiro redet af Tony Andre Hansen (NOR) er også blevet udstedt. Nævnet har besluttet ikke at ophæve de midlertidige karantæner, indtil de endelige beslutninger er afsagt. Kilde: FEI News

Christine Krogh Frausing

Har du en nyhed eller god historie?

Kontakt Christine Krogh Frausing