Ambition 2020

04-12-2014 12:30

Tirsdag den 2. december offentliggjorde Danmarks Idrætsforbund (DIF) det store analysearbejde, som skal spille en vigtig rolle i udviklingen af Dansk Ride Forbunds ”Ambition 2020”  

Copyright Ridehesten.com
Modelfoto.

Den omfangsrige rapport er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt klubberne og peger bl.a. på, at rekruttering og fastholdelse, stævner og ”Lov om hold af heste” er vigtige fokusområder for klubberne.

Det lønner sig at gøre noget
Rekruttering og fastholdelse af medlemmer er et særdeles vigtigt område for alle idrætsorganisationer – også Dansk Ride Forbund. Over de seneste år ses en tilbagegang i antallet af medlemmer i rideklubberne, og her er det særdeles interessant, at der er en klar sammenhæng mellem faldet i medlemmer, og klubbens aktive rekrutterings- og fastholdelsesindsats. Analysen viser, at de klubber, der gør en aktiv indsats for rekruttering og fastholdelse, har oplevet en markant mindre tilbagegang end de klubber, der intet gør.

- Vi ser et klart billede af, at det kan betale sig at gøre en aktiv indsats, og vi ser, at især de klubber, der arbejder med rekruttering og fastholdelse ud fra en konkret strategi, har størst succes på området, siger Michael Fester fra DIF Analyse, der har lavet undersøgelsen.

- Det er ekstremt vigtigt, at vi og klubberne har fokus på rekruttering og fastholdelse, og derfor skal vi fremadrettet arbejde videre med at udvikle værktøjer til at hjælpe klubberne endnu mere med dette, siger Ulf Helgstrand, formand for Dansk Ride Forbund.

Loven udfordrer fortsat klubberne
Undersøgelsen viser også, at ”Lov om hold af heste” er en stor udfordring for en del klubber, da lovens krav kræver store økonomiske investeringer for klubberne. Loven, der skal sikre bedre hestevelfærd, bliver løbende implementeret frem mod 2020, og de næste lovkrav træder i kraft fra 1. januar 2016. Undersøgelsen viser heldigvis, at 88 % af klubberne allerede lever op til 2016-kravene, mens kun 39 % på nuværende tidspunkt lever op til alle de lovkrav, som skal gælde fra 2020. Flere af disse klubber angiver i undersøgelsen, at de i øjeblikket ikke har planer for ombygning eller satser på, at loven bliver ændret, så det ikke bliver nødvendigt at ombygge.

Dansk Ride Forbund har sammen med de øvrige hesteorganisationer indsendt en række ændringsforslag til Fødevareministeriet, men det er forslag til at justere loven ift. den krævede indsats uden at gå på kompromis med hestevelfærd – ikke et forslag om, at loven skal trækkes tilbage.

- Vi har sammen med de øvrige hesteorganisationer en stærk ambition om at kunne få ændret loven, så den bliver mere realistisk ift. investeringer og ombygninger uden at gå på kompromis med hestevelfærden. Der er ikke tale om en total ændring eller afskaffelse af de økonomiske konsekvenser for mange hestehold, men vi lægger op til en justering af loven, som kan nedbringe nogle af de største investeringer, som loven kræver i dens nuværende form. Det er selvfølgelig en udfordring, at vi fortsat er i uvished mht. fremtidige investeringer, men vi skal ikke forvente, at der forelægger en revision før 2016, og vi kan ikke spå om omfanget heraf. Derfor er det vigtigt, at klubberne ikke læner sig afventende tilbage, men allerede nu begynder at gøre sig overvejelser om fremtidige økonomiske perspektiver, siger Ulf Helgstrand.

Økonomien kommer vi ikke uden om
For mange klubber er økonomien en vigtig faktor, og ifølge undersøgelsen er der relativ stor tilfredshed med økonomien i rideklubberne. Dog er ca. 25 % utilfredse med deres økonomiske situation, hvilket stemmer overens med andelen af klubber, der har underskud på regnskabet. Undersøgelsen viser også, at der er flere indtægtskilder for klubberne, og at afviklingen af stævner er den vigtigste af disse.

- Vi ved, at flere af vores klubber er udfordret på økonomien, og derfor er det utroligt vigtigt, at vi i ”Ambition 2020” har fokus på indsatsområder, der kan hjælpe klubberne til at styrke deres økonomi. Bl.a. viser analysen, at stævneafvikling er en vigtig del af klubbernes aktiviteter, og derfor skal stævner også fremadrettet være en vigtig del af vores arbejde, siger Ulf Helgstrand.

Undersøgelserne
Undersøgelsen ’Rideklubber i Danmark’ er lavet af Michael Fester fra DIF Analyse og er på baggrund af en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse med besvarelser fra 219 rideklubber. Undersøgelsen sætter bl.a. fokus på lovgivning, medlemstal, frivillighed, økonomi, og uddannelse. DIF Analyse har også lavet en forbundsundersøgelse på Dansk Ride Forbund, som er baseret på idrætsstatistikker gennem tiden samt fokusgruppeinterviews med bestyrelsesmedlemmer, udvalgsmedlemmer, distrikter og klubber i Dansk Ride Forbund. Begge analyser bliver en vigtig del af udformningen af ”Ambition 2020”.

Hent begge undersøgelser fra DIF her:
Rideklubberne i Danmark
Ridesporten i Danmark

Læs mere om Ambition 2020 HER.

Kilde: Dansk Ride Forbund

Trine Askjær-Jørgensen

Har du en nyhed eller god historie?

Kontakt Trine Askjær-Jørgensen