Sparekniven rammer også ridningen

24-09-2009 08:08

Grethe Næsby

Formand for Dansk Ride Forbund skriver i dag i sin blog, hvorledes ridesporten forventes at blive ramt af besparelser hos Dansk Idræts Forbund. Læs det aktuelle blogindlæg her
Copyright Ridehesten.com
Ulf Helgstrand opfordrer alle klubber til at møde op til halvvejsmødet den 31. oktober. Her vil klubberne kunne være med til at prioritere økonomien fremover. (Foto: Ridehesten.com).

Danmarks Idræts Forbund holder budgetmøde den kommende weekend d. 26.–27. sept. Der bebudes besparelser på tilskud til specialforbundene pga. manglende indtægter fra tipsmidlerne. Herudover bebudes også øget brugerbetaling på IT-ydelser (for DRFs vedkommende bliver forøgelsen 350.000 kr. i 2010 og over 700.000 kr. i 2011 i det nuværende oplæg), og der kæmpes stadig for foreningspakkens overlevelse, men her ser det positivt ud, dog uden de store muligheder for videreudvikling af denne. Vi var ikke blandt de 14 specialforbund, der blev hårdest ramt af Team Danmarks sparekniv, men ramt bliver vi utvivlsomt, også derfra. Derfor er det vigtigt at klubberne er med til at prioritere, hvordan DRF's budget skal lægges, og jeg håber, at rigtig mange klubber vil komme til halvvejsmødet den 31. oktober og benytte deres medbestemmelse. 2010 er et VM år, hvor deltagelse og placeringer kan kvalificere til OL 2012, men også et VM med store omkostninger for specialforbundene, idet de afvikles i USA. Vi skal virkelig tro på placeringer i den gode ende og OL-kvalifikationer, når vi skal prioritere disse omkostninger. Hver ekvipage vil, som det ser ud lige nu, koste tæt på 200.000 kr. at sende af sted Har de mange aktiviteter vi har iværksat for højt ambitionsniveau? Talentudvikling, kraftcentre og Alderselateret Trænings Koncept (ATK) er blot nogle af de mange tiltag, som kunne nævnes. Disse ikke nævnt fordi der er specifikt fokus på disse aktiviteter, hvis der skal nedprioriteres, men blot eksempler. Kan vi finde tiltag med øget brugerbetaling, som samtidig letter arbejdsgangene i den enkelte klub, og dermed gør dem mere spiselige? DRF har konsolideret egenkapitalen flot de sidste mange år, men pga. de faldende indtægter kan det hurtigt gå den anden vej, hvis vi ikke er opmærksomme. Jeg klynker ikke, og lægger ikke op til en accept af højere kontingent i denne blog, men vi skal være ansvarlige. Sponsorarbejdet burde, med de flotte resultater vi har haft, kunne give flere indtægter, men det er let at postulere i en tid, hvor alle holder igen. Vi kommer ikke videre på den lange bane uden at reducere udgifterne og/eller øge indtægterne. Derfor opfordrer jeg alle klubber til at møde op til halvvejsmødet den 31. oktober. Her vil klubberne kunne være med til at prioritere. Efter dette møde vil vi fastlægge det endelige budget for 2010. Kom og vær med til at prioritere DRF´s aktiviteter.

Kristine Ulsø Olsen

Har du en nyhed eller god historie?

Kontakt Kristine Ulsø Olsen