Optagelsesprøve til træner- og berideruddannelsen

03-12-2014 15:19

Den 16. januar er det igen tid til optagelsesprøve for de kommende trænere og beridere i Danmark. Optagelsesprøven finder sted på Jordbrugets Uddannelsescenter i Malling, og du skal tilmelde dig senest den 8. december

Copyright Ridehesten.com
Modelfoto.

Optagelseskriterier til træneruddannelsen
Unge, der ønsker at starte på træneruddannelsen, skal inden uddannelsesstart:
- Være fyldt 17 år og som min. have bestået folkeskolens 9. klasses afgangsprøve.
- Dokumentere gennemført stævnestart i LA dressur og LB spring på distriktsplan.
- Have gennemført Dansk Ride Forbunds godkendte grunduddannelsesforløb.

Det godkendte grunduddannelsesforløb er på nuværende tidspunkt det 22 uger lange grundforløb "dyrepasser hest" på Jordbrugets UddannelsesCenter, Afdeling Malling.

For at blive berider skal du have gennemført træneruddannelsen.

Optagelsesprøve i spring og dressur
Optagelsesprøven til Træneruddannelsen består af rideprøver og en evaluerende samtale. Aspiranten skal til rideprøve ride spring på sin egen hest samt dressur på egen hest med hestebytte. Springbanen vil være på 7-9 forhindringer på maks. 100 cm, hvilket svarer til en LC for hest.

Læs mere om uddannelsen HER.

Beståelseskriterier
For at bestå optagelsesprøven skal eleven have en god basisopstilling i både spring og dressur og have en god motorik og balance på hesten. Eleven skal være adræt og i god fysisk form samt have en god fornemmelse for hesten. Består eleven optagelsesprøven kan aspiranten søge læreplads på et af de godkendte læresteder.

Læs mere HER.

Herunder er et udklip af referatet fra repræsentantskabsmødet i april, hvor I kan blive klogere på hele forløbet, og hvad der er det næste skridt i processen.

Ny uddannelse i støbeskeen
Sidste år på repræsentantskabsmødet blev det besluttet at arbejde videre med udviklingen af et alternativ til berideruddannelse, og et mål var at finde en model for en statsanerkendt uddannelse. En arbejdsgruppe med repræsentanter for klubber, Dansk Ride-Instruktør Forening (DR-IF) og rideforbundet har arbejdet med et nyt udspil samt fungeret som fageksperter i arbejdet med at få en ny uddannelse statsanerkendt.
Udspillet blev fremlagt for Det Faglige Udvalg For Landbrugsuddannelser, som har meddelt, at den foreslåede uddannelse ikke kan oprettes som en selvstændig uddannelse, men i stedet kan blive en del af den eksisterende dyrepasseruddannelse.
Det betyder bl.a. at der ved optag på dyrepasseruddannelsen ikke kan stilles krav til ridefærdigheder. Det kan rideforbundet ikke tilslutte sig, fordi det hverken kan leve op til klubbernes behov eller danne grundlag for videreoptag på en ny berideruddannelse. Alle parter er i stedet kommet frem til rammerne for en anden model for fremtidens berideruddannelse.
Forslaget er, at der som i dag indledes med et 20 ugers grundforløb inden selve uddannelsen går i gang. De første to år uddannes eleverne i Træner 1, 2 og 3, samt går på skole i 14 dage. De efterfølgende to år kan eleven uddanne sig til berider. Her er også skoleophold på 3½ til 4 måneder. De dygtigste kan fortsætte med at uddanne sig til ”ridelærer”, som er uddannelsens højeste niveau. Her lærer eleven at uddanne heste og ryttere på højeste niveau. Mellem hvert niveau evalueres eleven, så man sikrer at både motivation og evner passer med det næste niveau.
Eleverne skal tilknyttes læremestre i alle tre forløb, hvor de skal have løn. I de første to forløb lægges op til, at skoleopholdene finansieres ligeligt mellem rideforbundet og lærestederne, mens der lægges op til, at lærestederne står 100 % for finansieringen af det sidste forløb. Det er også et krav, at lærestederne i de første to forløb er klubber under forbundet, mens der de sidste to år åbnes op for, at lærersteder udover klubber også må være stutterier eller private stalde. Denne struktur skal der nu arbejdes med de specifikke koncepter for.

Læs hele referatet HER.

Kilde: Dansk Ride Forbund

Thomas Bach Jensen

Har du en nyhed eller god historie?

Kontakt Thomas Bach Jensen