Nyt studie: Stor risiko forbundet med ridning

24-02-2022 06:30

Merete Haahr

Et bekymrende billede tegnes af en ny rapport, der beskriver ridning som den sport, der har højest risiko for hospitalsindlæggelser – langt højere end fodbold, motorsport eller skisport

Copyright Ridehesten.com
Skader på hoved og nakke er de hyppigste og mest alvorlige indenfor rideulykker. Foto: Adobe Stock
Nyheden fortsætter efter annoncen

Risikoen ved ridning er blevet kortlagt i et helt nyt studie, der har analyseret 10 år med rideulykker og skader i forbindelse med ridning.

Undersøgelsen viste, at de hyppigste skader var i brystet, mens hoved og nakkeskader var de mest dødelige. Data fra USA's center for forebyggelse af sygdomme viser, at der årligt er mere end 30 millioner amerikanere, som rider og deltager i aktiviteter indenfor ridesporten. Alligevel ved man meget lidt om hyppigheden og konsekvenserne af de skader, som sker under ridning.

Studiet blev ledt af overlæge Dr. Jeffry Subic, som er kirurg ved skadecenteret DHR Health i Texas, USA, Gennemsnitsalderen for de personer, der kom til skade, var 47 år, og næsten lige mange mænd som kvinder.

37% af skaderne var brystskader, og 26% af skaderne var på arme og ben, mens 23% af patienterne havde pådraget sig hovedskader, og kun 13,5% fik skader i maveregionen.

888 patienter fik alvorlige hjerneskader, hvilket svarede til 3,5% af de undersøgte personer. Alvorlige hjerneskader, som er kategoriseret efter Glasgow Coma Scale, viser graden af en persons bevidsthed efter en hovedskade. GCS-skalaen inddeles i trin fra 3-15.

21.917 patienter havde en GCS-score på 13-15, mens 20% af disse havde hoved og nakkeskader. Selvom 33% af skaderne var milde 33% eller moderate 43%, havde 88% af disse patienter brug for hospitalsindlæggelse og en fjerdedel blev indlagt på intensiv afdeling. En ud af 10 havde brug for operation for deres skader.

Gennemsnitsindlæggelsen på hospital var 4,5 dage, mens der var et gennemsnit på fire dage på intensiv afdeling og 6 dage i respirator.

Copyright Ridehesten.com
Beskyttelsesudstyr kan redde liv, men alt for ofte glemmer rytterne at bruge det. Foto: Adobe Stock

Ryttere i alderen 50-59 havde den hyppigste frekvens af besøg på skadestuen. De udgjorde omkring 25% af de til skadekommende, mens personer over 60 år udgjorde 22%.  Ryttere i alderen 30-39 år udgjorde den gruppe af ryttere, som havde mindst sandsynlighed for at komme til skade. Kun 13% af denne gruppe pådrog sig skader.

Lidt over 14.000 patienter eller 57% blev udskrevet uden yderligere behandling, mens 7% blev overført til rehabilitering eller et specialiseret plejehjem.

Nyheden fortsætter efter annoncen

320 ryttere døde af deres skader i løbet af den periode, studiet varede. Hoved- og nakkeskader var den ledende årsag til dødsfald (tre ud af fire tilfælde). Kun 2% af ryttere, der afgik ved døden havde skader på deres arme og ben. Ryttere med hoved- og nakkeskader havde 44 gange så høj sandsynlighed for at dø af deres skader som de med arm- og benskader. Hvis patienter ankom til skadestuen med et blodtryk lavere en 90mm HG, havde de 23 gange så høj sandsynlighed for at dø end en patient med et højere blodtryk.

Forskeren konkluderede, at ulykker som opstår ved ridning, er et overset problem. De ovennævnte resultater viser, at faren ved ridning er alvorligt undervurderet.

Set i forhold til antal timer, som aktiviteten bliver udøvet i, har ridning en højere andel af hospitalsindlæggelser end andre højrisiko sportsaktiviteter som f.eks. skisport.

Ifølge forskeren viser studiet, at en stor del af ryttere, som er involveret i rideulykker, ikke havde ridehjelm på, da ulykke skete. De pegede på, at der er behov for øget opmærksomhed på de mulige skader og forebyggende tiltag for at reducere dødeligheden ved ulykkerne.

Copyright Ridehesten.com
Mange skader kan forebygges ved hjælp af beskyttlelsesudstyr. Foto: Adobe Stock

Forskerne finder det interessant at se, at skader i forbindelse med ridning har højere indlæggelsesrate end fodbold, motorsport og skisport.

Nogle hestesportsorganisationer har for nyligt sat fokus på betydningen af at bruge beskyttelsesudstyr for at forebygge ulykker, specielt i forbindelse med hjernerystelse og hovedskader. Der er dog meget få offentlige sundhedskampagner, som har fokuseret på at forebygge skader hos ryttere, der bruger heste i fritiden eller i arbejde. Det er i stor kontrast til, hvor populært det er at ride disse dyr, mener forskerne.

Ridning er en meget populær sport, og der er et stort behov for forbyggende arbejde og kampagner, der fremhæver god praksis for sikkerhed, mener de. Jævnlig brug af sikkerhedsveste og ridehjelme ville give øget beskyttelse for ryttere, når de arbejder med hestene.

Copyright Ridehesten.com
Hospitalsindlæggelse er hyppigere ved rideulykker end ved andre højrisikosportsgrene. Foto: Adobe Stock

Forfatterne til studiet konkluderer, at meget lidt arbejde er blevet gjort set i forhold til den reelle omkostning ved rideulykker. Selvom det overordnede dødstal er lavt, så har tidligere undersøgelser vist, at de længerevarende omkostninger til at behandle disse skader er høj. Der er brug for yderligere forskning i de reelle omkostninger, som disse skader medfører, mener forskerne.

Mænd og kvinder har lige risiko for at komme til skade under ridning viser studiet. Tidligere har det været antaget, at kvinder oftere kom til skade end mænd, men det har dette studie modbevist. Både mænd og kvinder er ligeligt udsat for skader, og en forebyggelsesindsats skal derfor fokusere på begge køn.

Du kan læse hele studiet:  Hearing hoofbeats? Think head and neck trauma: a 10-year NTDB analysis of equestrian-related trauma in the USATrauma Surgery & Acute Care

Annika Knudsen Lorentsen

Har du en nyhed eller god historie?

Kontakt Annika Knudsen Lorentsen