Har du husket ruteplanen?

13-02-2015 10:00

Britt Carlsen

Chefkonsulent Jørgen Kold aflagde en glimrende faglig beretning ved Hestekongressen og dele af den havde Dansk Varmblod bedt ham gentage ved forbundets repræsentantskabsmøde - og den kom bl.a. til at omhandle transport af heste

EU indførte transportforordningen med det formål, at fremme dyrevelfærden under transport. Se det er noget vi alle kan give vores støtte til. Desværre har vi herhjemme en tendens til at ville være EU’s duks, og det resulterer i stramninger af EU-lovgivning, og dette skete også i forhold til transportforordningen.

Vi har herhjemme måttet leve med en uklar og urealistisk definition på økonomisk virksomhed, men nogle af problemer blev løst med en god dialog mellem hestebranchen, fødevarestyrelsen, justitsministeriet og politiet. Det resulterede i nogle hovedregler, hvori man bl.a. kan læse at transport i forbindelse med økonomisk virksomhed er:

… transport af hingste til hingstekåring (Herning), som hovedregel er omfattet. I forbindelse med hingstekåringsarrangementet i Herning vil transport af heste, der skal deltage i konkurrenceklasser, championatsklasser og lignende, der kan sidestilles med nationale ridestævner eller show, som hovedregel ikke være omfattet.

Så kunne man måske tænke: Super, så ved jeg hvilke regler jeg er omfattet af, når jeg køre min hingst/hest til hingstekåringen i næste måned! Og dog! For nu har Fødevarestyrelsen fjernet denne vejledning fra deres hjemmeside, og SEGES kan ikke få et svar på hvorfor.

Det vi så oplever nu, er en stigning i antallet af kontroller ved ridestævner, kåringer, væddeløb og dyrskuer, men vi oplever derimod ikke mange kontrolsager fra grænselandet, fortæller Jørgen Kold, og det var netop derfor loven i sin tid blev indført.

I stedet for oplever talrige hesteejere, at de ikke aner hvilke regler de skal overholde, når de kører afsted med deres heste. At hestene generelt har det godt under transporten vider de mange kontroller også om, for det er hovedsageligt rod i papirerne, som de arme hesteejere bliver anklaget for, når de bliver standset i en kontrol. Og det er en kostbar affære – hver overtrædelse koster 7.000 kr. i bøde. De vil sige, har du glemt at skrive en ruteplan (den kan skrives på en serviet og fortæller hvor man er kørt fra og hvor man skal til, hvornår man er kørt og hvornår man forventer at være fremme) så koster det 7.000 kr. Står hesten så bedre i traileren, når du har udfyldt den? Næppe! Er din transport godkendt til dyretransport? Se den godkendelse skal forlænges hvert femte år, og modsat syn af bilen, så får du ikke en indkaldelse fra myndighederne, det skal du selv huske. Og prisen for at glemme det: 7.000 kr.

På sekretariatet for Landskontoret for Heste, SEGES oplever de mange sager, hvor hesteejere er blevet præsenteret for bøder på mellem 21.000 og 28.000 kr. for rod i papirerne. SEGES har valgt at involvere sig i flere af de sager, som de har haft forbi domstolene, og fælles for alle sager er, at bødestørrelsen er blevet reduceret til mellem 1000 og 3500 kr. med den begrundelse, at hestene jo ikke har lidt overlast, og det alene var et spørgsmål om rod i papirerne.

- Vi skal have en afklaring på dette område, vi vil søge en dialog med fødevarestyrelsen og politiet. En politisk stillingtagen til dette store problem er påkrævet, sagde chefkonsulent Jørgen Kold bl.a. 

Trine Askjær-Jørgensen

Har du en nyhed eller god historie?

Kontakt Trine Askjær-Jørgensen