Dyrlæger går imod ændring af købeloven – den danske hesteverden er rystet

25-02-2021 16:00

Marie Helene Rigård Rohleder

Købelovens forbrugerafsnit har i utallige sager skabt store økonomiske problemer for de danske avlere, når de har solgt heste til private. Nu giver et nyt EU-direktiv mulighed for at undtage handel med levende dyr fra købelovens forbrugerafsnit. Det bakker SEGES Heste og Landsudvalget for Heste fuldt op omkring, men Den Danske Dyrlægeforening går imod en årelang kamp for at ændre købeloven

Copyright Ridehesten.com
Foto: Ridehesten.com/ Thomas Bach Jensen

Købeloven og handel med levende dyr har fyldt meget i hesteverdenen siden 2003. 

– Købeloven har været et alvorligt problem for mange avlere, som har skullet løbe en stor økonomisk risiko, når de solgte en hest til en privat. Dermed har reglerne bidraget til at hæmme udviklingen i hestesektoren, så jeg kan kun hilse det nye direktiv meget velkomment, siger Jan Pedersen, formand for Dansk Varmblod og næstformand for Landsudvalget for Heste.

Købeloven i dens nuværende form sidestiller handel med levende dyr med handel af eksempelvis en vaskemaskine. Det har skabt store problemer og bidraget til mange langvarige retssager mellem køber og sælger gennem årerne.

Copyright Ridehesten.com
Jan Pedersen, formand Dansk Varmblod. Foto: Ridehesten.com/ Jørgen Bak Rasmussen

I maj 2019 vedtog EU-parlamentet så endelig et nyt forbrugerdirektiv. Det skete efter et stort og langvarigt lobbyarbejde fra en stor del af branchens organisationer. Den helt centrale ændring er, at det nu er muligt for medlemslandene at undtage handel med levende dyr fra købeloven og de EU-bestemte forbrugerbeskyttelsesregler.

Landsudvalget for Heste og SEGES Heste, der er paraplyorganisation for den organiserede avl i Danmark, hilser ændringen i EU-direktivet velkommen i et høringssvar til Justitsministeriet. 

– Hvis Folketinget beslutter sig for at undtage levende dyr fra købeloven, er det en kæmpe sejr for hesteverden. Mange købere og sælgere er kommet alvorligt i klemme med store økonomiske konsekvenser til følge med den nuværende udforming af købeloven. Handel med levende dyr adskiller sig ganske enkelt så meget fra handel med materielle varer, at det ikke giver mening med den samme lovgivning. Derfor bakker vi kraftigt op om, at handel med levende dyr bliver undtaget fra den danske købelov, som EU nu giver os mulighed for, siger chefkonsulent for SEGES Heste, Jørgen Kold, og næstformand i Landsudvalget for Heste, Jan Pedersen

Copyright Ridehesten.com
Jørgen Kold, SEGES. Foto: Ridehesten.com/Jørgen Bak Rasmussen

Dyrlægerne siger nej tak
Men det er ikke alle organisationer, som er ligeså begejstret som SEGES Heste og Landsudvalget for Heste.

I foråret 2020 anmodede Justitsministeriet Den Dansk Dyrlægeforening, som er en fagorganisation for alle danske dyrlæger, om deres holdning til sagen. 

Her gjorde Den Danske Dyrlægeforening det klart, at de ikke ønsker, at Folketinget gør brug af muligheden i EU-direktivet for at undtage aftaler om salg af levende dyr fra forbrugerafsnittet i den danske købelov. 

Ridehesten har derfor talt med dyrlæge Kenneth Engelund Lassen, der er formand for faggruppen Heste under Den Danske Dyrlægeforening, for at få en forklaring. 

Copyright Ridehesten.com
Foto: Ridehesten.com/ Annette Boe Østergaard

For eller imod købeloven
I dyrlægeforeningens begrundelse for ikke at undtage levende dyr fra forbrugerkøbsreglerne, peger de på, at det kan medføre forringet dyrevelfærd.

– Udtalelsen er et udtryk for hele foreningens holdning, og alle de faggrupper vi repræsenterer. Hvis handel med levende dyr bliver undtaget, kan det forringe dyrevelfærden, fordi vi risikerer at få et frit marked, hvor dyret sælges for enhver pris, og sælger ikke gør sig umage med at finde den rette køber, som kan passe godt og forsvarligt på dyret. Vi har jo desværre set flere eksempler med hvalpefabrikker, hvor uærlige sælgere spinder guld på bekostning af dyrevelfærden, siger Kenneth Engelund Lassen.

Han mener dermed ikke, at den nuværende udforming af købeloven er grunden til de mange konfliktfyldte sager, som der har præget det danske hestemarked gennem årerne.

Fakta
Husk købekontrakten!

Handel med heste kan være en udfordring, og ikke mindst på grund af EU-købeloven. Derfor har Dansk Varmblod udarbejdet en detaljeret købekontrakt, der kan skabe et kontraktligt godt og fornuftigt grundlag for handlen, så evt. tvister kan afklares så hurtigt som muligt, også af hensyn til sagens omkostninger. Tryk her og download gratis købekontrakten. 

Fold up

I praksis er der flere eksempler på, at den nuværende købelov har haft enorme økonomiske konsekvenser for den erhvervsdrivende hesteejer. Eksempelvis idømte Vestre Landsret tilbage i 2010 en hesteavler at tilbagebetale et beløb på over 1 mio. kr., fordi den solgte hest viste sig at have en skjult og væsentlig mangel, som blev anset for at have været til stede på købstidspunktet. Eksemplet er ikke et enkeltstående tilfælde. Det skriver Lou Advokater.

Alligevel står Den Danske Dyrlægeforening fast og kan dermed spænde ben for den årelange kamp, som bl.a. World Breeding Federation for Sport Horses, European Horse Network, SEGES Heste, Landsudvalget for Heste og de danske avlere har kæmpet mod udformingen af købeloven. 

Købeloven i dens nuværende form udgør et af de alvorligste problemer for i hesteverden i nyere tid. Jeg tror ikke, at dyrlægerne behøver være bange for, at en ændring af købeloven vil gå ud over deres forretning, og jeg stiller mig meget undrende overfor, at de med deres høringssvar falder deres egne kunder i ryggen. Deres argument om, at en ændring kan får dyrevelfærdsmæssige problemer er simpelthen for tyndt, siger Jan Pedersen, formand for Dansk Varmblod og næstformand for Landsudvalget for Heste. 

Den Danske Dyrlægeforening mener, at kilden til problemerne peger tilbage på kommunikationen mellem køber og sælger. I langt de fleste af de syn- og skønssager, som havner på Kenneth Engelund Lassens bord,  er problemet, at hesten er blevet solgt til den forkerte ejer.

– Løsningen er ikke færre regler men mere viden og mere ærlighed fra sælgers side af. Vi oplever, at mange købere har brug for professionel hjælp og vejledning til at finde den hest, som passer til deres behov, evner som rytter og egne forventninger, siger Kenneth Engelund Lassen. 

Et spørgsmål om ligeværdig retsstilling og hestevelfærd
Grundlæggende er formålet med forbrugerreglerne i købeloven, at forbrugeren beskyttes mod større og økonomisk stærkere sælgere.   

Det giver dog ingen mening, når der handles med levende dyr, da disse handler langt overvejende indgås mellem økonomisk ligeværdige parter med samme mulighed for indsigt i hesten, forklarer SEGES Heste og Landsudvalget for Heste. 

En af grundene er blandt andet den hyppigt brugte handelsundersøgelse, som næsten er blevet en naturlig del af det at købe hest. Handelsundersøgelsen forsyner jo køberen med en professionel rådgiver i form af dyrlægen, der udfærdiger undersøgelsen. 

Derudover fastlægger SEGES Heste og Landsudvalget for Heste også, at sælgere af heste typisk er små enkeltmandsvirksomheder med deltidsbeskæftigelse på hesteområdet. Når hestene sælges fra stutterier, så sælges 94,2% af hestene fra stutterier, med kun 1-3 føl årligt.

Copyright Ridehesten.com
Foto: Ridehesten.com/ Thomas Bach Jensen

– EU-forbrugerbeskyttelsesreglerne har vist sig at være uhensigtsmæssige ved handel med heste, og det går også udover dyrevelfærden. En konfliktløsning ved domstolene tager typisk flere år, og under retsbehandlingen er det typisk, at heste ikke længere holdes i aktivitet. Heste skal ikke udsættes for inaktivitet ret længe, før det går ud over hestens fysisk form og psykiske velbefindende, siger Jan Pedersen. 

Den Danske Dyrlægeforening vil fortsat ikke bakke op om en ændring af købeloven. Modsat de andre store aktører i hesteverden mener de, at det går udover dyrevelfærden, hvis købeloven ændres.

– Vi er bange for, at få et marked hvor heste bliver solgt for enhver pris, og hvor hesten bliver en brik i et spil mellem køber og sælger. Eller at der bliver solgt heste for økonomiens skyld, som rent faktisk ville være bedre tjent med at blive aflivet, siger Kenneth Engelund Lassen.

Hos Den Danske Dyrlægeforening mener de også, at sagsbehandlingen i syn og skønssager tager alt for lang tid. Det går ud over hestevelfærden, men de er ikke enige i, at løsningen er færre regler. 

Den omvendte bevisbyrde
Handel med levende dyr adskiller sig, fordi hesten hurtigt ændrer fysik og adfærd på grund af eksempelvis skift i opstaldning, ny rytter eller nyt foder. 

Derfor går SEGES Heste og Landsudvalget for Heste også ind for en indførelse af aftalefrihed i forhold til, hvem der har bevisbyrden i forbindelse med en klage i en handel med en hest, samt  hvor længe en sælger skal holdes ansvarlig for den solgte hest. 

Det nuværende forbrugerdirektiv inderholder en formodnings-regel med omvendt bevisbyrde. Det har betydet, at der i en 6 måneders periode stilles ufravigeligt krav til at sælge skal kunne dokumentere at en påstået fejl eller mangel ikke har været til stede på handelstidspunktet, hvis det kommer til en tvist. 

Det kan i sagens natur være meget svært eller umuligt at bevise, at noget ikke var til stede på et tidligere tidspunkt, og det er da også derfor meget sjældent brugt i dansk lovgivning.

Formodningsreglen og den omvendte bevisbyrde har for alvor udfordret balancen mellem køber og sælger og givet store økonomiske tab til de danske avlere og skabt en begrundet frygt for at sælge heste til private.

Fakta
Hvem har bevisbyrden?

Du kan risikere at blive uenig med sælgeren om, hvorvidt fejlen på den hest, du har købt, er en mangel efter købeloven, eller om du selv er skyld i skaden. Men hvem har bevisbyrden ifølge den nuværende købelov? 

0-6 måneder: formodningsreglen gælder
6-24 måneder: forbrugeren skal bevise, at fejlen, der klages over, var til stede på leveringstidspunktet.

Formodningsreglen: Når en fejl eller mangel viser sig inden for de første seks måneder efter leveringen, gælder der efter købeloven en ”formodning” om, at fejlen eller årsagen til den allerede var til stede, da varen blev leveret til forbrugeren. Her er der en omvendt bevisbyrde, og det er derfor sælger, som skal bevise, at fejlen ikke var til stede hos hesten på handelstidspunktet. 

Sælgeren må kun afvise din klage, hvis det enten er åbenlyst eller meget sandsynligt, at du selv er skyld i skaden, og det er sælgeren, der skal sandsynliggøre, at det er tilfældet.

Kilde: Forbrug.dk. 

Fold up

– Der bør slet og ret ikke bringes en formodningsregel i anvendelse ved handel med levende dyr, da en sådan omvendt bevisbyrde altid vil skævvride en lige og retfærdig retstilstand, siger både Jørgen Kold og Jan Pedersen. Derfor har vi argumenteret for, at der skal være mulighed for at indgå mere fleksible aftaler, hvilket sagtens kan ske uden at give køb på en god beskyttelse af køberen.

På den anden side mener Den Danske Dyrlægeforening at formodningsreglen på de seks måneder er fair.

– Formodningsreglen giver sælger et større incitament til at sælge en sund og rask hest til den rigtige ejer. Vi mener, at det er rimeligt, at der er en vis risiko for sælger i handel med heste, og vi bakker op om, at formodningsreglen på de seks måneder bibeholdes, siger Kenneth Engelund Lassen.

Både SEGES Heste og Landsudvalget for Heste ærger sig over, at den Danske Dyrlægeforening ikke bakker op om en ellers samlet hesteverden, som i mange år har lidt under den nuværende købelov.

Købeloven i dens nuværende form udgør et af de alvorligste problemer for i hesteverden i nyere tid. Jeg tror ikke, at dyrlægerne behøver være bange for, at en ændring af købeloven vil gå ud over deres forretning, og jeg stiller mig meget undrende overfor, at de med deres høringssvar falder deres egne kunder i ryggen. Deres argument om, at en ændring kan får dyrevelfærdsmæssige problemer er simpelthen for tyndt. Det holder ikke vand, og udsagnet om, at sælgere af heste generelt er uærlige, er direkte uanstændigt, siger Jan Pedersen, formand for Dansk Varmblod og næstformand for Landsudvalget for Heste.

Til spørgsmålet om dyrlægerne har økonomisk interesse i at bevare status quo, og om det mon er derfor, at de stiller sig på hælene, svarer Kenneth Engelund Lassen kort:

– Nej.

I hestesektorens organisationer er der bred opbakning til at undtage handel med levende dyr ud fra købeloven

Læs mere om gennemførelsen af det nye EU-varedirektiv her (gå til side 97 for at læse om handel med levende dyr). 

Læs også

Nyt magasin ude nu

05-08-2021 16:33, af Trine Askjær-Jørgensen

Så er det nye Ridehesten magasin på gaden, hvor du bl.a. kan læse om, hvordan den tidligere verdensmester, Hønnerups Driver, har udviklet dressurrytter Josephine Hoffmann både som menneske og rytter, eller du kan lære alt om gaffelbåndsskader og hvordan du undgår dem - og meget mere i augustnummeret, som du finder lige her

Ændring i Købeloven udløser begejstring

03-06-2021 15:15, af Thomas Bach Jensen

Købelovens særlige regler om forbrugerkøb omfatter ikke længere køb af heste. Det har Folketinget i dag vedtaget, og det vil få stor positiv betydning for købere såvel som sælgere af heste. Det er en lovændring, som hestesektorens hovedorganisationer har ydet en stor politisk indsats for at få gennemført, og derfor har resultatet i dag udløst en stor tilfredsstillelse 

De kloge skal ikke narre de mindre kloge

08-03-2021 07:36, af Thomas Bach Jensen

Vedrørende den omdiskuterede sag om at undtage handel med levende dyr fra købelovens forbrugerafsnit har Ridehesten talt med endnu en fagdyrlæge, Jacob Greve, Dyrlægerne Nørhald, Gjerlev, som gerne vil slå fast, at forbrugersikkerhed er vigtig ved enhver handel

Video fra hædersceremonien i Doha

28-11-2013 09:22, af Thomas Bach Jensen
Avl|

Ved en eksklusiv begivenhed i Doha, Qatar, overrakte Dansk Varmblods formand Jan Pedersen som præsident for WBFSH og HKH Prinsesse Benedikte som protektor for organisationen priserne til opdrætterne af årets mest vindende heste. Se videoen fra begivenheden

Så sælges billetterne til WEG i Kentucky

28-09-2009 11:32, af Britt Carlsen
Der er nu et år til starten på World Equestrian Games i Kentucky hvor ryttere, kuske og voltigerer mødes til et gigantisk verdensmesterskab, billetterne er nu sat til salg

Nye baner i Sdr. Hygum

19-05-2008 08:25, af Britt Carlsen
Dansk Varmblod region 4 har traditionen tro til huse på den smukke stævneplads i Sdr. Hygum, når regionen afvikler hoppekåringer og følskuer - nu har den gamle, hæderkronede plads fået en ansigtsløftning

Følauktion med topføl i pinsen

03-05-2017 11:22, af Thomas Bach Jensen
Avl|

Når Dansk Varmblod deltager med en eksklusiv kollektion af elitedressurføl ved Equitour Aalborgs Nordic international Sales i pinsen, så gælder det DV-registrerede føl af enhver dressurbetonet afstamning. Føl fra andre forbund kan også udtages til auktionen

Hoppekåring i dag

25-10-2009 08:33, af Grethe Næsby
Avl|
På Nørrelund Hingstestation afholdes i dag årets sidste sene eksteriørkåring i Dansk Varmblod. Kom og oplev de smukke hopper

Verdens bedste heste hædret af Jan Pedersen

01-11-2007 10:15, af Thomas Bach Jensen
Verdenssammenslutningen for ridehesteavlsforbund, WBFSH, har med FEI’s slutopgørelse af stævneårets indtjente point valgt at hædre opdrætterne af den højstplacerede dressur- og springhest.

Årets dressurheste i Dansk Varmblod 2020

23-12-2020 09:49, af Thomas Bach Jensen

I et tilbageblik på året, der er gået, sætter vi her fokus på de bedste Dansk Varmblodsheste, der er avlet med dressursporten for øje

Nyhedsvagt

Har du en nyhed eller en god historie?

Trine Askjær-Jørgensen

Trine Askjær-Jørgensen
20 24 29 28
taj@ridehesten.com

Skriv til os

Mest læste

Landmand søger... skikkelig skovturshest

18-10-2021 12:14, af Thomas Bach Jensen

Allan Jensen fra tv-serien "Landmand søger kærlighed", der netop er aktuel på TV2 i denne tid, har også søgt efter en god og rolig skovturshest, og nu har han fundet kærligheden på Vilhelmsborg

Cathrine og Cassidy tilbage som vindere i Herning (video)

22-10-2021 21:52, af Annika Knudsen Lorentsen

De dygtige dressurheste dansede her til aften i Jyske Bank Boxen ved World Cup Herning, hvor de blev flot fremvist af deres ryttere. Sejren blev dansk, da Cathrine Dufour leverede en fremragende præstation, som blev belønnet med mere end 77 procent – en præstation som Cathrine også selv var særdeles glad for og hun udtrykte stor taknemmelighed overfor sin mangeårige partner Atterupgaards Cassidy

DV-hoppen Fiontini er solgt igen – denne gang til USA

21-10-2021 09:33, af Thomas Bach Jensen

Ved et besøg hos Patrik har den internationalt succesfulde Grand Prix-rytter Anna Buffini forelsket sig i den yderst talentfulde hoppe, og Fiontini – der var ejet i fællesskab af Stutteri EVO og Helgstrand Dressage – kan nu se en fremtid i møde i USA

Tak for dig, Bjarne – og for de første 50 år (video)

17-10-2021 17:43, af Thomas Bach Jensen

Helt uden Bjarne Nielsens viden var en hyldest for hans 50 års virke som træner sat i værk under dressurfinalerne ved Pavo og Dansk Ride Forbunds Championat for Ungheste på Blue, og det kom helt bag på den meget afholdte træner og højt respekterede dommer

Fra chancehest til international sejr i Boxen (video)

23-10-2021 12:27, af Kristine Ulsø Olsen

Det var en kæmpe oplevelse for Benedikte Brebøl Windfeld, da hun i går vandt sin første internationale start ved Almased Dressage Amateurs i Herning. Det har dog ikke altid stået skrevet i kortene at hun og Lorenzo skulle nå hertil, da hendes forældre for ni år siden købte den store vallak som chancehest for 30.000

17-årig tysker fløj over 2 meter (video)

23-10-2021 16:33, af Annika Knudsen Lorentsen

Ved World Cup Herning 2021 er der netop afviklet Six Bar-springning og her blev det tyske Johanna Beckmann, der tog sejren, som den eneste fejlfrie over hele 2 meter

Søren stiler efter VM med Todt Un Prince Ask (video)

21-10-2021 14:23, af Annika Knudsen Lorentsen

Todt Un Prince Ask er tilbage på startlisten efter en skadesperiode, hvor han i denne uge går nogle mindre klasser ved World Cup Herning. Hingstens faste rytter Søren Møller Rohde, chefberider på Stutteri Ask, håber på, at de bliver klar til VM her i Herning næste sommer

Welldone Dallas går på pension

18-10-2021 09:43, af Christine Krogh Frausing

Welldone Dallas går på pension, og skal fra nu nyde sit otium på Grønagergaard. Katrine fortæller om de største øjeblikke i deres karriere, og om hvad der nu skal ske

Anna Weilsby bider skeer med eliten i Herning (video)

21-10-2021 21:41, af Annika Knudsen Lorentsen

20-årige Anna Weilsby har i den grad haft succes her til aften ved World Cup Herning, hvor hun blev bedste dansker i Grand Prix-kvalifikationen, kun overgået af to udenlandske topryttere. Den unge dansker vandt desuden den 140 cm høje U25 Cup-klasse, hvor hun ligeledes leverede en toppræstation

Sezá solgt efter blot fire dage på Ridehesten.com

22-10-2021 06:23, af Thomas Bach Jensen

En nykåret, drægtig DH-hoppe af populær afstamning blev solgt ubeset efter blot fire dages annoncering på Ridehesten.com