Workshop i Dansk Varmblod

08-02-2014 15:21

Britt Carlsen

Avl

Efter Dansk Varmblods repræsentantskabsmøde samledes repræsentanterne til en workshop med titlen: Hvordan ser Dansk Varmblod ud om 10 år

Der blev diskuteret livligt i grupperne, og derefter gik en repræsentant fra hver gruppe på talerstolen for at komme med indput fra grupperne.

I korte træk var de som følger:

Eva Ebbe, region 1: Vores styrke er vores selektion og høje faglighed, og den faglighed skal gennemsyre hele foreningen og støttes af et godt socialt samvær gerne også udvidet med ERFA-grupper. Vi vil gerne have mere samarbejde med ryttere – kunne vi tænke at vi kunne formidle kontakter mellem avlere og ryttere til fælles gavn. Vi er svage på vores markedsføring internationalt, det skal styrkes. Vi bliver truet af små hesteårgange, og er bekymrede for, hvor de nye avlere skal komme fra. Selvom det ikke er vores opgave, så syntes vi at vi skal have fokus på uddannelse, så rytterne bliver bedre til at ride og uddanne vores heste.

Ane Marie Jensen, region 2: Vores styrker er at vi laver gode heste, men vi er ikke gode til at fortælle om det. Hingstekåringen og vores frivillige hjælpere er afgjort foreningens styrke. PR materiale på udenlandske stævnepladser vil vi gerne tage med, når vi rejser ud i verden i privat regi. Vores hjemmeside kunne måske også være på mere end dansk og engelsk, og så kunne vi godt bruge en reklamefilm om forbundets heste. Vi er ikke gode til at tage imod nye medlemmer, her skal repræsentanterne komme mere på banen. Medlemsgebyret er for højt. Se på organisationsstrukturen, den har været den samme i mange år. Hvilke krav og forventninger har medlemmerne til forbundet, det kunne vi måske lave en undersøgelse af. Vi skal være bedre til at salgsunderstøtte vores medlemmer, men det vil måske også ske såfremt vi får lov til at lave internationale stævner ved vores arrangementer.

Inge Madsen, region 3: Styrken hos os er vores kvalitet, de gode regioner. Vores avl er modrettet toppen, og det bliver for elitepræget. I andre avlsforbund får heste forbundets navn, og vi burde måske udnytte det i f.eks. Verden, så hestene få et tillæg til navnet, så man kan se det er en DV hest. Vi skal markedsføre vores avlere på hjemmesiden. Truslen er økonomi, det er dyrt at være med, dyrt at fremstille, dyrt at få hestene uddannet. Vores kommende avlere vil mangler landbrugsbase. Nytænkning. De mange love der har ramt hestesektoren og ikke mindst købeloven er en trussel for vores medlemmer. Så skal vi have mere fokus på det sociale. Potentialer er høj kvalitet af hestene, Ung i Dansk Varmblod og samarbejde med rideforbundet.

Henning Urup, region 4: Vores styrker er vores position som avlere af dressurheste. Og den kvalitet skal vi udbygge, og så skal vi samarbejde med de gode ryttere, der kan uddanne vores heste. Vi skal måske i gang med mentorordninger for nye medlemmer, så vi får lavet lokale netværk. Der skal mere fokus på avlerpræstationer, så man får anerkendelse for det arbejde man udfører. Vi har et problem med vores springheste, især at få anerkendelse for, hvor gode heste vi faktisk laver. De dygtigste af vores ryttere køber ikke dansk, og det er et problem. Følskuerne er ved at sygne lidt hen, hvad kan vi gøre i stedet? Vi har dominerende hingstestationer, som selv afholder følchampionater, og når føllene så en gang er bedømt af de samme dommere, som skal dømme ved de regionale følskuer, så kommer de avlere ikke til regionsskue. Der skal nytænkes. Hestelov, købelov mv. vi har så mange love, at det er ved at være vanvittigt. Vi skal fastholde vores position som en af verdens bedste avlsforbund, når det gælder dressurheste. Vi skal tænke i fællesarrangementer med naboregionerne. Og så skal vi altså tro på vores hopper og dermed vores hjemmeavlede hingste, så hingsteholderne også investere i Danmark og ikke kun i udvalget.

Karin Larsen, region 5: Vi har godt avlsmateriale, og vores selektion er vores styrke. Næste generation skal være klar på alle områder, så vi skal give vores viden videre. Vi skal fastholde og udvide medlemsskaren. Vi har sygdomsregistreringen i gang. Direkte kontakt til medlemmerne via sociale medier. Vi skal fastholde vores uddannelsesniveau blandt avlerskaren. Dommeraspiranten er med som sekretær, det er ingen fordel, de skal iagttage og lære. En slankere struktur uden at miste nærhed, måske færre regioner. Vi mangler ”Vi-følelsen” at det er vores forening – Dansk Varmblod er medlemmerne, det er os, det er ikke kun kontoret, formanden eller sekretariatschefen.

Ulrik Kristensen, region 6: Vi drøftede meget markedsføring i Asien, er vi godt nok repræsenteret. Vi drøftede hvordan vores heste kom til rytterne, og de får ført dem godt videre til den rette pris. Vær åben om salg, også dem der ikke koster så mange penge. Får fortalt hvordan man gennemfører en god handel, der er så meget at lære. Ung i DV skal vi have godt i gang, og tænke på at vores egne børn måske også skal i gang. Når man er en del af Ung i DV så er man måske også i Rideklubben Dansk Varmblod, som måske også skulle være for alle der ønsker det. Ridestævner sammen med arrangementer vil også blive lettere, såfremt vi lavede en rideklub. Og så diskuterede vi også det samme som de foregående talte om.

Bodil Hellmers, region 7: vores styrke er vores gode heste som har et godt ry, de mange frivillige er også en styrke. En stor svaghed er tabet af vores brændemærke, og der er ret svag lobbyisme. Hvad får man ud af at være medlem, såfremt man ikke skal til et arrangement? Det skal vi se på. Vi skal være bedre til at markedsføre os overfor rytterne. Der ligger mange uudnyttede muligheder i Ung i DV som vi skal blive bedre til at udnytte. Tag godt imod nye medlemmer, de skal hurtigt have en reaktion fra kontoret og vi skal relativt hurtigt ud for at hilse på fra regionernes side. En af de trusler vi oplever er dyrlægernes tiltagende minutiøse undersøgelser af vores heste. Al lovgivningen omkring hestesektoren er en stor trussel. Vi skal have styr på vores faldende medlemstal. Vi skal udbygge vores auktioner med flere udenlandske købere, det vil have en positiv afsmittende effekt.

Per Springborg var tovholder på worldshoppen, og han roste deltagerne for deres engagement, og materialet giver gode input til den kommende strategiplan.

 

Anna Pørtner

Har du en nyhed eller god historie?

Kontakt Anna Pørtner