Optimering af rytteren – Skab fokus på helheden

01-09-2020 10:37

Lars Mars

Nøjes ikke med at blive quickfixet – det hjælper typisk kun til næste gang hvor der er ekstra pres på, eller kræves noget ekstra af hjernen eller kroppen

Copyright Ridehesten.com

Fokus på helheden, hjælper bl.a. på:

 • Mange mentale frustrationer og fysiske ubalancer kan undgås
 • Mange udfordringer og manglende udvikling kan undgås
 • Mange ”knap så gode” oplevelser til træning og stævne kan undgås

Fokus på helheden, hjælper til at kunne skabe endnu mere udvikling, gode præstationer samt gode oplevelser.

Hvad er helheden
Det er at skabe forståelse for, at det hele hænger sammen - alt det vi gør og ikke gør - vores tilvalg og fravalg – vores prioriteringer og viden osv.

 • De basale områder: Kost, væske, søvn, og hvile – giver energi til det som vi gerne vil
 • Det mentale område: Kompetencer til udvikling - eller til håndtering af udfordringer
 • Det fysiske område: Kompetencer til udvikling – eller til håndtering af udfordringer 
 • Strategi: Forberedelse, planlægning, målsætning, team osv.  

Opbyg understøttende fundamenter og kompetencer
Alt kan have indflydelse på vores udvikling, præstation samt håndtering af udfordringer.

Mange fokusere kun på selve ridningen – og på det som man gerne vil være bedre til, eller det som måske giver nogle udfordringer. Ofte prøver vi at træne os ud af det, og glemmer at finde, eller måske ikke har kendskab til, de mulige løsninger der kan understøtte vores udvikling, eller som kan hjælpe med håndtering af eventuelle udfordringer.  

Optimering af rytteren
Jeg har skabt konceptet ”Optimering af rytteren” hvor jeg skaber synlighed og forståelse for, den store betydning som helheden har for vores udvikling, præstation samt gode oplevelser.

Det er forskellige områder og små detaljer, der har indvirkning på det udbytte som vi får.

Koncentrationssport
I alle sportsgrene er det hensigtsmæssigt at have fokus på helheden for at kunne få den bedste udvikling, præstation, samt skabe gode oplevelser – men ridesporten har jo lige et par ekstra dimensioner i forhold til andre sportsgrene, mht.:

 • At have overskud og overblik til at kunne styre og støtte ponyen/hesten.
 • At det er en koncentrationssport, hvor der kun er kort tid til at vise det som man kan.  

Derfor er det endnu mere hensigtsmæssigt at have fokus på helheden så der bliver skabt et optimalt overskud og overblik, til at kunne arbejde og nørde med detaljerne.

”Train smarter not harder”
Vi kan træne og træne, men dygtiggørelse, læring og udvikling, eller håndtering af udfordringer ligger nødvendigvis ikke altid i mere ridning - men måske i at være opmærksom på, om kroppens og hjernens kompetencer følger med rideudviklingen, rideniveauet, og de ønskede mål.

Opbyg robuste fundamenter til at understøtte udvikling eller til håndtering af eventuelle udfordringer, med bl.a..

 • Energi i krop og hjerne: Hvis vi ikke har spist, drukket, sovet og hvilet optimalt - så har krop og hjerne ikke nok energi til at kunne nørde med detaljerne, eller til at kunne håndtere eventuelle fysiske eller mentale udfordringer.
 • Mentalt: Hvis vi har lidt for mange ting at tænke på - ”frygter” at lave fejl - tænker mere på resultatet i forhold til processen i at dygtiggøre os – at vi ikke har fået opbygget mentale kompetencer til at understøtte vores udvikling - så kan der meget let opstå mentale udfordringer som hindrer udviklingen, præstationen, og de gode oplevelser.
 • Fysisk: Hvis vi har ubalancer pga. stramheder eller styrkeforskelle – hvis vi har mén eller smerter – hvis vi mangler styrke til at holde den optimale kropsholdning, eller til at styre ponyen/hesten -  så skal vi bruge endnu mere energi og koncentration på det, som så bevidst eller ubevidst, vil tage energi fra koncentrationen og overskuddet til at kunne nørde med detaljerne. 

Bare en lille ”ubalance” i et af ovenstående områder, kan have store påvirkninger på udviklingen og præstationen, samt at det kan blive endnu svære at håndtere små udfordringer der kan opstå.

 • En ubalance i det fysiske område, kan påvirke det mentale område
 • En ubalance i det mentale område, kan påvirke energien til det fysiske område
 • Energimangel pga. for lidt/for usundt kost, for lidt væske/vand, for lidt søvn og hvile – vil både påvirke det mentale- og det fysiske område.

Typisk mærker man ikke ”manglerne” når alt bare køre – udfordringerne opstår typisk først når man rykker et niveau op – kræver/forventer mere af sig selv og ponyen/hesten – hvis det ikke lige er gået som håbet i en periode - hvis man bliver lidt for spændt/nervøs – o.l.

Afstemte forventninger overfor sig selv
Hvis man ønsker at få det optimale ud af sin ridning, ud fra sit og ponyens/hestens potentiale - er det en rigtig god idé at være opmærksom på ”det man gør”, for at få et optimalt udbytte, samt for at skabe viden, om det stemmer overens med sine behov og mål.

Hvis vi gentagende gange oplever den samme ”knap så gode oplevelse” med bl.a. manglende udvikling - at der altid lige er noget der kunne være bedre til stævnerne - at ponyen/hesten ikke lige havde dagen – at der altid bliver brugt forklaringer og begrundelser for det ene eller det andet – o.l.

 • Så spring ud af ”hamsterhjulet”, og gennemgå om man gør nok, eller om der er tid til ændringer, ud fra ovenstående områder.

De fleste køre meget på rutiner, vaner og holdninger – hvis man ikke er visionær og ”tør” at afprøve noget nyt - kan det være hæmmende for udviklingen, eller for håndtering af eventuelle udfordringer.  

Vores hjerne
Er desværre sådan indstillet at når den bliver presset, vil den automatisk søge på den viden og de kompetencer vi har - og hvis den kan finde ”små mangler”, eller begrundelse for lidt usikkerhed - så vil den straks synliggøre dem, og det vil straks påvirker vores koncentration.

Derfor er det vigtigt at have skabt gode fundamenter, som kan hjælpe os til at skabe tryghed, så vi derved bedre kan holde, eller genskabe koncentrationen på den opgave som vi skal/er i gang med.

Træneren
En optimeret rytter, der har fokus på ”helheden” – vil kunne hjælpe træneren rigtig meget, til at kunne hjælpe og dygtiggøre rytteren til endnu mere udvikling.

Jeg har store erfaringer med at hjælpe sportsudøvere, og ud fra disse erfaringer ser jeg ofte, at mange har fuld fokus på at dygtiggøre sig i selve præstationen - og helt glemmer eller nedprioritere de helt ”basale” muligheder for optimering, og som kan hjælpe til at understøtte udvikling, præstation, eller hjælpe til håndtering af eventuelle udfordringer.

Jeg hjælper ryttere med at få genskabt/synliggjort mulighederne ud fra deres behov.

RIGITG GOD FORNØJELSE MED AT FÅ SKABT FOKUS PÅ HELHEDEN

Du kan læse mere om hjælpende og optimerende muligheder på min hjemmeside WWW.RYTTEROPTIMERING.DK samt på min blog på Ridehesten.com

Med sportslig hilsen
Lars mars
Mental- og fysisk træner samt optimering 

Anna Pørtner

Har du en nyhed eller god historie?

Kontakt Anna Pørtner