Nye regler for hestepas

13-11-2015 11:25

1. januar 2016 træder EU forordning 2015/262 i kraft. Forordningen benævnes også "Hestepasforordningen" og regulerer områderne identifikation og pasudstedelse til heste. I forhold til den lovgivning, vi har i dag, kommer vi til at se nogle væsentlige ændringer

Copyright Ridehesten.com
Pr 1/1 2016 træder nye EU-regler i kraft omkring hestepas

Der ændres på tidsfristerne for at få udstedt pas til hesten. Hvor skæringsdatoen tidligere har været 31/12 i fødselsåret eller på hestens 6-måneders dag er det fra 1. januar tids nok, hvis hesten har sit pas, inden den er 12 måneder gammel. Man skal have ansøgt om passet, når hesten er 10 måneder gammel. Passet skal dog være udstedt, inden hesten forlader sit fødested uden sin mor. Er passet ikke udstedt rettidigt, udstedes i stedet et duplikatpas.
Reglerne for udelukkelse fra slagtning til konsum skærpes, så alle heste fra 1. januar vil blive udelukket fra konsum, hvis deres pas ikke er udstedt rettidigt. Det betyder også, at det ikke længere vil være muligt at få lavet pas på en ældre hest med henblik på slagtning.
Hvor det hidtil har været muligt for hesteejeren selv at udelukke hesten fra konsum ved at skrive i passet, vil der fremover være krav om, at passet sendes til pasudstedende myndighed for attestation af udelukkelsen, der også fremover skal registreres i databasen.
Det bliver muligt at få udstedt et ”midlertidigt dokument,” som kan bruges i transportøjemed i situationer, hvor passet ligger til opdatering hos pasudstedende myndighed.

Kravene til hestepassenes udformning ændres med henblik på standardisering af pas i hele EU.

Kilde: SEGES Heste  


 

Charlotte Kusk Berwald

Har du en nyhed eller god historie?

Kontakt Charlotte Kusk Berwald