Husk på glæden til din sport

18-09-2019 11:52

Lars Mars

Uanset hvilket niveau, du dyrker din ridning på - så er det vigtigt at huske på, "hvorfor det nu er", at du dyrker din sport.

Copyright Ridehesten.com
Nyheden fortsætter efter annoncen

Med glæden og en positiv indstilling kan vi åbne op for endnu flere muligheder for udvikling og gode oplevelser. Jeg har i mange år hjulpet sportsfolk med, at få genskabt glæden til deres sport og til det som de gør – med succes for både deres udvikling,  trivsel, og som en hjælper, i en proces, til håndtering af, hvis de har haft udfordringer.

Forskningsmæssigt er der også stor interesse for området – med bl.a. hvordan læring er forbundet med forventningen om belønning (at skabe glæde), og hvordan denne stræben efter nydelse er den grundlæggende drivkraft til at blive bedre.

Vores stræben efter belønning, kan drive os til, at selv den vildeste luksus, kan blive den nye normaltilstand, der skal overgås af stadig mere attraktive mål.

Præstationskulturen
Grundet vores præstationskultur og søgen på anerkendelse er det meget let, at komme til at tilsidesætte glæden i hverdagen, og til de ting som vi gør - i forhold til en konstant søgen på succes og resultater for at score højt på vores ”glædes-barometer”, der frigiver lykke-stoffet ”dopamin”. Det vil efter min mening give stor risiko for at der kan opstå en dårlig trivsel, og stor risiko for at vi ramler ind i mentale udfordringer på et tidspunkt.

Der er flere faktorer der har en rolle hvis vi vil skabe lidt mere fokus på glæden

  • Tiden: hvis vi konstant er presset på tiden, kan det være svært at skabe fokus på glæden – vores hjerne vil have en følelse af at ”den kæmper for overlevelse”, og derved er der mindre energi til andet.
  • Kosten: hvis vi ikke spiser os til nok energi, til krop og hjerne – vil der typisk ikke være overskud til at hjernen kan overskue at implementere nye tanker.
  • ”Knap så god periode”: hvis vi er mentalt pressede kan det være svært at overskue at ændre på situationen - selv om at vores hjerne godt kan se at  det vil være hensigtsmæssigt, men hjernen kan simpelthen ikke overskue det.
  • Søgen på resultater og anerkendelse: kan meget let blive drivkraften i forhold til glæden ved at dygtiggøre sig (processen) frem mod sine mål – og dermed glæde sig over at opbygge gode kompetencer,  som kan bruges til at opfylde sine mål.

Ved at være opmærksomme på ovenstående punkter kan vi hjælpe os selv, med at skabe overskuddet, til at have fokus på glæden.

Den forventede belønning
Hvis vi ikke får den forventede belønning (resultat) ud fra vores håb eller ønske – som f.eks. hvis nu vi har sat forventningerne op efter en bestemt placering, resultat eller udvikling, så har hjernen allerede forberedt glæden ved at det lykkes – og hvis så at vores forventning ikke blev opfyldt, så bliver vi ekstra skuffede og det vil straks påvirke hjernen negativt.

Følelserne
I sådanne situationer er det meget let at blive ramt på følelserne, og dermed blive frustreret, irriteret og ked af det – fordi nu havde man jo lige håbet (på et eller andet). Vores rationelle tankegang kommer under pres, fordi det kan være svært at sætte ord på ”skuffelsen” – det kan udmønte sig i at man ikke har lyst til at tale med nogen, eller at man lader frustrationerne gå ud over forældre eller hjælpere, og dermed opstår der en dårlig stemning.

De fleste opdager ikke, at de kan have glemt glæden, den kan bare stille og roligt være gledet i baggrunden til fordel for søgen på anerkendelse og resultater. Mange oplever først glæden når de har fået den søgte anerkendelse eller de forventede resultater.

Forventer mere og mere
Efterhånden som vi udvikler os og får mere erfaring skal der mere og mere til for at glæde os over det som vi gør – glæden bliver ofte skiftet ud med forventninger og håb. Vores fokus er måske blevet flyttet til områder som: Det vi skal blive bedre til, - eller på områder som måske giver udfordringer - så de har overtaget styringen frem mod målene og præstationerne.

  • Vi skal huske at lege, at have det sjovt, at huske på hvorfor det nu er at vi startede på ridningen osv. Det giver hjernen et pusterum, til at huske på, eller at få glæden tilbage til det vi gør. 

Vores sport, træning og planer kan let blive til noget vi bare skal, bl.a. fordi at hverdagen med gøremål og udefra kommende påvirkninger fylder ret meget i vores hoved - samt at vores sport bliver lagt ind i hverdags-planen som en to-do ting og vane. Sporten er måske ikke længere noget som vi glæder os til, men er bare blevet endnu en ting som vi skal have presset ind i løbet af en travl dag.

  • Hvis du også har den oplevelse, så prøv at ændre din tankegang lidt, ved f.eks.: Når du vågner om morgenen - at glæde dig til din træning/træninger - at tænke (visualisere) på hvor dejligt det bliver – at se dig selv være i gang, og at se at det går godt.                                                                    

Evaluering
Efter en ridning – er det en rigtig god ide at få evalueret ved at stille dig selv spørgsmålene:
Hvad var godt ? – Hvad var knap så godt ? – Hvad skal jeg ændre på til næste gang?
Det giver en rigtig god viden som kan bruges til næste ridning og træning – og uanset hvordan det er gået, kan man altid glæde sig over at man har fået skabt en viden som kan bruges fremadrettet.

Nyheden fortsætter efter annoncen

Alle ved at det både kan gå godt, og knap så godt i perioder - men hvis glæden til sporten altid er i højsædet, og ligger som et grundlæggende fundamentet kan vi meget bedre hjælpe os selv ind på sporet igen - eller at blive hjulpet gennem udfordrende og travle perioder.

Vi kan hjælpe vores hjerne ind på den vej som vi ønsker                                                                                                             Med en god forberedelse kan vi hjælpe vores hjerne til at skabe den indgangsvinkel som vi ønsker, uanset om det er små eller store ”opgaver” – og dermed skabe ro i hjerne, som giver overblik og overskud til at skabe koncentration på den opgave som vi skal i gang med.

  • Vi kan selv tage ansvaret- det eneste det kræver er at prøve.
  • Din hjerne vil elske dig for det – den elsker nemlig at blive påvirket af glæde.
  • Alt bliver lettere med en positiv og glædelig indgangsvinkel.
  • Med masser af gentagelser og repetitioner kan vi påvirke vores hjerne til at tænke på de positive tanker, og dermed glæden til det vi gør – det kræver bare træning på samme måde som når du træner for at dygtiggøre dig på din pony/hest.

Vores attitude
Vores udstråling har en stor påvirkning på vores indstilling – med et lille smil, påvirker vi helt automatisk vores hjerne til en positiv indstilling. I forhold til et mere alvorligt ansigtsudtryk, her vil vores hjerne automatisk afkode at det ”ikke er sjovt”.

Min påstand og erfaringer er, at vi kan hjælpe os selv til at få endnu mere glæde ud af hverdagen og til vores sport, til stor fordel for både udvikling, oplevelser samt præstationer.  

F.eks. ved stævner: de fleste ryttere ser meget alvorlige ud – de fleste vil sige at det er fordi at de koncentrere sig – men vores hjerne kan meget let opfatte det som om at den skal i gang med noget ubehageligt, og dermed udsende en form for ”fare-signaler”. Hvorimod et lille smil vil påvirke hjernen positivt, og dermed give en ”glædes-følelse”, som automatisk påvirker positivt, og der frembringes en glæde til at vise hvad man og ponyen/hesten kan.

Forældre, trænere og rytter, samt mennesket inde i rytteren
Alle kan hjælpe til at påvirke stemningen og forståelsen for, at det skal være en glæde at dyrke ridningen – ikke forstået således at man ikke må stræbe og have store ambitioner, og presse på for at nå dem – det skal bare være ud fra den viden og de kompetencer som rytteren, og mennesket inde i rytteren har fået skabt via viden og erfaringer, samt det niveau som rytteren og ponyen/hesten har. Se jer selv som et TEAM, alle har ansvar for at I har det godt.

Når jeg ser en mega nervøs rytter inden ridningen ved et stævner, eller hvis der er voldsomme negative følelsesmæssige reaktioner, hvis det ikke gik som håbet efter ridningen – så er der store chancer for at rytteren hovedsagligt har opbygget sin ridning på præstationer og anerkendelse – dermed kan det være svært at tænke rationelt, og typisk vil oplevelsen blive lagret i hukommelsen til næste gang.       

Hjælp dig selv, dit ban eller dine elever med konstant at have en positiv indgangsvinkel til den opgave rytteren skal i gang med.

Det vil blive letter at dygtiggøre sig – det bliver lettere at kommunikere og forstå – samt det bliver lettere at formidle og skabe udvikling  

Du kan læse meget mere om optimering på her på bloggen samt på min hjemmeside www.rytteroptimering.dk

Rigtig god fornøjelse med fokus på optimering af din glæde

Med sportslig hilsen

Lars mars

Mille Albinus Hjermitslev

Har du en nyhed eller god historie?

Kontakt Mille Albinus Hjermitslev