Hestens Værn går ind i sagen om Alm. Brand

21-01-2009 12:16
Torsdag d. 15. januar 2009 viste TV2 programmet 'Basta', som bl.a. omhandlede en historie om hoppen Samba med spat, som af ejerens dyrlæge var blevet attesteret som havende en tilstand i strid med dyreværnsloven, d.v.s. med varig og kronisk smerte uden udsigt til behandling.

Ejerens dyrlæge havde attesteret tilstanden overfor ejerens hesteforsikring Alm. Brand, som grundlag for udbetaling af den af ejeren tegnede livsforsikring på hesten. I en livsforsikring er det netop dyrlægens attestation om, at tilstanden er i strid med dyreværnsloven, der udgør forsikringsbegivenheden og dermed udløser forsikringssummen. En dyrlæge, der har konstateret, at en hest henstår i strid med dyreværnsloven, har pligt til at påse at hesten aflives. Alm. Brand var ikke enig i at tilstanden var i strid med dyreværnsloven og ønskede sig en second opinion ved en af selskabet antaget dyrlæge. Denne dyrlæge konstaterede, at tilstanden ikke var i strid med dyreværnsloven. Hesten blev ikke aflivet. Udsendelsen havde den fejlagtige vinkel på sagen, at forsikringsselskabet urimeligvis ikke ville udbetale den erstatning, som selskabet var forpligtet til. Det interessante ved sagen er hesteejeren og dyrlægens tilsyneladende manglende forståelse af, hvad der er kriteriet for udbetaling af en livsforsikringssum ctr. en uanvendelighedsforsikringssum, nemlig at hesten står i strid med dyreværnsloven, hvorfor den skal aflives. Samt ikke mindst ejerens dyrlæges manglende forståelse af, hvad konsekvensen af at udstede en attest om en tilstand i strid med dyreværnsloven er, nemlig at dyrlægen skal påse at aflivning finder sted umiddelbart derefter. Den manglende aflivning illustrerer måske, at dyrlægen ikke selv troede på sin attest, som måske var skrevet i misforstået kundepleje i forhold til den ejer som ønskede sig livsforsikringssummen? Det interessante er nemlig, at havde dyrlægen aflivet hesten, så Alm. Brand ikke kunne have foretaget second opinion, ja så skulle Alm. Brand have udbetalt forsikringssummen til ejeren og i stedet ville selskabet formentlig have rejst et såkaldt regreskrav mod dyrlægen for en veterinærfagligt ufunderet aflivning. Hestens Værn anbefaler, at man som hesteejer nøje overvejer sit forsikringsbehov inden man tegner hesteforsikring. Mange heste bliver uanvendelige pga. skader eller kroniske lidelser og her vil en forsikringssum kun kunne komme til udbetaling hvis man har tegnet uanvendelighedsdækning. Kilde: Hestens Værn

Anna Pørtner

Har du en nyhed eller god historie?

Kontakt Anna Pørtner