Hanne, Janni og Jørgen valgt

27-04-2014 16:21

Britt Carlsen

Ved Dansk Ride Forbunds repræsentantskabsmøde i Korsør var der i dag tre medlemmer på valg og syv kandidater

De syv kandidater til de tre ledige poster i Dansk Ride Forbunds bestyrelse fik hver tre minutter til at præsentrere sig selv inden der blev skriftlig afstemning.

Det blev Jørgen Mertz, forbundets næstformand, som opnåede flest stemmer 256 og han følges ind i bestyrelsen af Hanne Rump fra Billund Sportsrideklub og Janni Thermann indstillet af Rom Rideklub, der opnåede henholdsvis 238 og 211 stemmer. Janni var ikke selv tilstede, da hun var til Nordisk Mesterskab i springning med sin mand Bjarne Mark, istedet blev vist en video, hvor hun præsenterede sig selv for forsamlingen.

Samtidig sagde forsamlingen tak til Jette Bille og Ulla Martens, der begge var på valg og ikke ønskede genvalg. 
Der var også skriftlig afstemning om pladsen som andensuppleant, og den blev tildelt Thomas Vogt Hansen fra Morsø Rideklub.

Forbundets repræsentantskabsmøde blev afviklet i god ro og orden og med gode og konstruktive indlæg og i en positiv stemning, som Ulf Helgstrand også takkede forsamlingen for. 

Astrid Ø. Sørensen

Har du en nyhed eller god historie?

Kontakt Astrid Ø. Sørensen