Udstyrskontrol ved DRF's mesterskaber

19-08-2020 12:36, af Dansk Ride Forbund

I de to forgange weekender har DRF’s teknisk delegerede (TD’er) samt veterinærkonsulent foretaget udstyrskontrol ved Agria DRF-mesterskaberne hos hhv. Ringsted Sports Rideklub, Hovgaard Rideklub og Sportsrideklubben

Copyright Ridehesten.com
Arkivfoto: Ridehesten.com/ Annika Knudsen Lorentsen
Nyheden fortsætter efter annoncen

Teksten er en pressemeddelelse fra Dansk Ride Forbund. 

Udstyrskontrollen ved især DRF-mesterskabet ved Hovgaard Rideklub har desværre givet anledning til en række usikkerheder og misforståelser omkring, hvad en udstyrskontrol er, hvad der ligger til grund for den øgede kontrolhyppighed, samt hvilke konsekvenser det har for ekvipagen fremadrettet, hvis DRF’s officials vurderer, at hesten/ponyen ikke er ’fit to compete’. Læs DRF's svar her

Ved forrige weekends Agria DRF-mesterskaber i dressur for junior og young rider hos Ringsted Sports Rideklub blev der foretaget udstyrskontrol, som altid er en reglementarisk mulighed ved alle typer ridestævner. Her blev DRF bekendt med, at der desværre var flere heste, der havde sår i mundhulen. På baggrund af tilbagemeldinger fra stævnet vurderede vi, at der var behov for en prompte indsats fra vores side, og derfor prioriterede vi udstyrskontroller ved en række af de efterfølgende mesterskaber.

Ved Agria DRF-mesterskaberne i dressur for pony hos Hovgaard Rideklub i den forgangne weekend blev kontrollen så foretaget igen, og en række ponyer blev desværre ikke vurderet ’fit to compete’ af DRF’s veterinærkonsulent samt officials – i de fleste tilfælde pga. sår i mundhulen. Det betyder, at der er en udfordring, som vi er nødt til at have skarpt fokus på fremadrettet, men samtidig er det vigtigt også at huske på, at langt størstedelen af ponyerne kom fint igennem kontrollen, og det vidner heldigvis om, at problemet berører fåtallet frem for majoriteten. Vi er også overbeviste om, at alle til enhver tid har deres hests/ponys velbefindende i højsædet, og vi opfordrer til, at man opsøger professionel sparring, hvis man er i tvivl. Det betyder dog ikke, at vi i ridesporten ikke er forpligtet til at forsøge at komme problemet til livs.

En langsigtet indsats med fokus på hestevelfærd – men med behov for handling nu
Hestevelfærd er et absolut kardinalpunkt for DRF, og derfor kigger vi løbende på, om vi gør det godt nok, når det kommer til vores hestes ve og vel. Bl.a. derfor blev DRF’s bestyrelse i januar i år enige om, at vi i forbundets strategiplan frem mod 2030 skal have øget fokus på netop hestevelfærden, da den er et absolut grundvilkår for ridesportens eksistens, som vi kender den. På den lange bane har vi planer om en større indsats omkring hestevelfærd, som skal have til formål at oplyse og uddanne alle dele af ridesporten lige fra elevskolen til eliteniveauet, men da vi allerede nu ser et akut behov for at sætte ind, har vi altså besluttet at indføre udstyrskontrol ved flere af vores kommende mesterskaber. Der vil være enkelte mesterskaber, der ikke er omfattet af kontrollen, og det handler udelukkende om ressourcetilgængelighed og altså ikke om, at der er nogen discipliner/kategorier, som kontrollen er mere eller mindre relevant for. 

Disse mesterskaber vil være omfattet:
- DM senior og DRF-mesterskab for junior og youngrider i springning (Uge 34) – Absolute Horses
- DM senior og U25 i dressur (uge 36) – Equitour
- DM senior og DRF-mesterskab for junior og youngrider i military (uge 39) – Copenhagen Eventing

Mere proaktiv tilgang fremadrettet
Fordi udstyrskontrollen ved stævnet hos Hovgaard Rideklub (og stævnet hos Sportsrideklubben for den sags skyld) blev planlagt i sidste øjeblik på baggrund af tilbagemeldinger fra stævnet hos Ringsted Sports Rideklub, kunne vi fra DRF’s side ikke være så proaktive i vores kommunikation/information, som vi gerne vil være. Vi informerede på forhånd om kontrollen via Equipe og informerede igen mundtligt på stævnepladsen, men fremadrettet ønsker vi at kunne være endnu mere proaktive i vores kommunikation/information både før, under og efter stævnet. Dog er det også vigtigt at understrege, at udstyrskontrol ikke er noget nyt fænomen, da DRF’s officials løbende laver udstyrskontrol rundt omkring på stævnepladserne. Konkret vil vi forud for de kommende mesterskaber, som er omfattede af kontrollen, udsende officiel information omkring udstyrskontrol via rideforbund.dk og Equipe samt opsætte fysisk information på stævnepladsen for at sikre et så højt informationsniveau som muligt.  

Vi har et fælles ansvar for at sikre hestevelfærden
På baggrund af de seneste weekender har vi konstateret, at vi har en udfordring, især i forhold til sår i mundhulen hos en række heste/ponyer, som vi er nødt til at tage hånd om. Det er vores ansvar som forbund at gå forrest og forsøge at højne informations- og vidensniveauet omkring hestevelfærd i hele ridesporten, så vi kan undgå disse situationer. Vi er dog samtidig af den klare overbevisning, at der grundlæggende set ligger et ansvar hos både rytter (evt. forældre, hvis der er tale om børn) og træner for at sikre sig, at hesten/ponyen er ”fit to compete”. Det omfatter f.eks. at være i stand til at tjekke, om hesten/ponyen har mærker/sår efter sporer eller har sår i munden – også inden man drager afsted til stævne. Det er derudover også rytterens eller forældrenes ansvar at læse og sætte sig ind i DRF’s reglementer. Har man gjort det, er man også bekendt med, at der kan forekomme udstyrskontrol (se §68.5 i Fælles Bestemmelser), samt på hvilket grundlag, man evt. kan blive diskvalificeret/bortvist. 

Svar på jeres hyppigst stillede spørgsmål
Herunder har vi listet svar på de spørgsmål, som vi fornemmer, de seneste par uger har givet anledning til:
 

  • Må jeg starte stævner/mesterskaber/turneringer på min hest/pony, hvis den har arvæv i mundhulen?

 Ja, du må gerne starte stævner på din hest/pony, hvis den har arvæv i mundhulen. DRF’s officials kigger efter, om der er brud på hud eller slimhinde i mundhulen. 

  • Får jeg karantæne fra kommende stævner/mesterskaber/turneringer, hvis jeg én gang er blevet diskvalificeret, fordi min hest/pony har sår i mundhulen? 
Nyheden fortsætter efter annoncen

Nej, det gør du ikke. Hvis din hest/ponys tilstand efterfølgende er forbedret og vurderes (af DRF’s official) at være ’fit to compete’, må du gerne starte ridestævner igen. DRF har absolut ikke til hensigt at afholde nogen ekvipager fra at starte stævner, hvis hesten/ponyen er ’fit to compete’. Læs evt. mere om DRF´s sanktionssystem i Fælles bestemmelser §82.3 

  • Hvilken del af reglementet henviser I til, når DRF’s officials vurderer, at en hest/pony ikke er ’fit to compete’ f.eks. pga. sår i mundhulen? 

Her henviser vi til §10.2 (Blod og mærker på hesten/ponyen) i DRF’s Fælles Bestemmelser, som lyder: ”Hesten/ponyen må ikke have blod og/eller mærker efter uhensigtsmæssig brug af udstyr på sig hverken før, under eller efter konkurrencerne. Tydelige mærker efter uhensigtsmæssig brug af udstyr på heste/ponyer forårsaget af sporer, pisk eller bid/tøjler sanktioneres med bortvisning samt grad 1 (påtale) jf. pkt. 82.3. I grove tilfælde af ovenstående betragtes dette som misbrug af heste og sanktioneres med bortvisning samt indberetning til DRF’s disciplinærudvalg jf. pkt. 82.3. Pr. dags dato har DRF’s bestyrelse besluttet, at der skal foretages en straks-ændring af paragraffen, med tilbagevirkende kraft fra 1. august, så man som rytter bliver noteret for ’tydelige mærker efter uhensigtsmæssig brug af udstyr på heste/ponyer forårsaget af sporer, pisk eller bid/tøjler’ frem for den tidligere formulering, som lød på ’tydelige mærker af misbrug på heste/ponyer forårsaget af brug af sporer, pisk eller bid/tøjle’. Samtidig nedjusteres den sanktion, man som rytter modtager, hvis man ikke overholder paragraffen. Ændringen foretages grundlæggende set fordi den tidligere betegnelse omkring ’misbrug’ og de dertilhørende sanktioner hverken kan eller bør anvendes i alle tilfælde. Vi er overbeviste om, at de hændelser, der har ført til sanktioner i løbet af de seneste uger, ikke har været forsætlige, hvorfor vi ikke betegner ’førstegangstilfælde’ som misbrug men i stedet som uvidenhed. Det er denne uvidenhed, DRF håber på at kunne ændre på gennem øget kommunikation/information om hestevelfærd fremadrettet. 

  • I FEI-regi bliver man først diskvalificeret, hvis hesten/ponyen bløder fra munden, så hvordan kan det være, I tolker anderledes? 

Fra DRF’s side ønsker vi at lægge en strammere linje, end man gør i FEI. Det bygger både på, at vi i Danmark har en mere nuanceret og evidensbaseret tilgang til hestens velfærd, og at vi ønsker at have det stærkest mulige grundlag for, at vi kan benytte hesten til ridesport. Vi konsulterer naturligvis løbende vores veterinærkonsulent for at sikre os, at vores beslutninger er baseret på professionelle, sundhedsfaglige vurderinger, og vi har fuld tiltro til vores veterinærkonsulent, og den linje hun fastlægger.

 

Vi kan ikke understrege nok, at vi bestemt ikke udfører disse kontroller for at udstille nogen eller for at afholde nogen fra at starte stævner. Vi har fuld forståelse for, at det kan være frustrerende at få at vide, at ens hest/pony ikke bliver vurderet ’fit to compete’, når man allerede er mødt op på stævnepladsen, men vi appellerer til en fælles forståelse for, at den højeste prioritet bør være hestenes/ponyernes velbefindende.

//Pressemeddelsel Dansk Ride Forbund

Læs også

Rideklub er kreative under nedlukningen

19-01-2021 17:49, af Annika Knudsen Lorentsen

Hvidovre-Avedøre Rideklub har valgt at være kreative under coronanedlukningen, for fortsat at holde lidt gang i deres klub og i deres medlemmer, og også i elevponyerne

Webinar om Corona-hjælpepakker

14-01-2021 15:15, af Thomas Bach Jensen

Fredag den 15. januar kan alle klubber, der driver egen elevskole under DRF, deltage i et gratis webinar med Dansk Erhverv og Erhvervsstyrelsen, når de gennemgår udvalgte kompensationsordninger, herunder lønkompensation, hjælp til selvstændige og ordningerne for faste omkostninger

Dansk Ride Forbund har fået ny hjemmeside

11-01-2021 18:00, af Marie Helene Rigård Rohleder

Dansk Ride Forbund er gået i luften med deres nye hjemmeside, hvor de har kombineret det gamle rideforbund.dk med alle funktionerne fra stævne- og aktivitetsportalen DRF Go!

Auktion med hammerslag på torsdag

01-05-2015 14:08, af Thomas Bach Jensen

Horse Auctions afholder samleauktion over heste og udstyr med hammerslag på torsdag den 7. maj

Sportsrideklubben: Derfor er der udstyrskontrol

15-08-2020 18:31, af Annika Knudsen Lorentsen

Ved weekendens Agria DRF-mesterskaber i springning for ponyer i Sportsrideklubben har Dansk Ride Forbund lavet udstyrskontrol. Her blev få heste trukket fra konkurrencen, da de ikke blev vurderet "fit to compete"

Sadler og øvrigt rideudstyr stjålet

11-04-2010 12:19, af Maria Schacht
I den seneste uge har der været en del tyverier af rideudstyr på jyske rideskoler og stalde. Ridehesten bringer her en efterlysning af det stjålne udstyr, så det forhåbentligt snart kan være tilbage til de rette ejere. 3 sadler blev stjålet natten til onsdag fra Lundgård i Ribe og et større parti rideudstyr blev stjålet fra Brovst Rideklub.

Så kom sommeren!

04-06-2015 07:44, af Nina Marie Villadsen

Sommer, sol, frisk luft og ridesport med stil. Magasinet Ridehesten har taget temperaturen på sommermoden, og den er hot – se bare billederne her

Hvordan gør Emilies hestepasser?

07-10-2012 07:33, af Maja Golles
Emilie Martinsens hestepasser fortæller, hvordan hun holder hestenes udstyr rent og smidigt - og hvor ofte

Indianere uden udstyr til Store Hestedag

01-09-2018 14:20, af Marie Helene Rigård Rohleder

Udklædt som indianere red en gruppe børn et show på deres ponyer kun iført cordeo til Store Hestedag. De har brugt den sidste uge på at lære at ride uden hovedtøj og sadel. Det handler om lederskab, fortæller træneren Mia Lykke Nielsen 

HESTIVAL hos TIKA-Rideudstyr

07-09-2016 13:37, af Tonya Bille Nielsen

Elsker du heste og ikke mindst udstyr? Så skal du med til dette års HESTIVAL, der afholdes den d. 17. september, kl. 10-16 ved TIKA-Rideudstyr i Tjæreborg

Nyhedsansvarlig

Har du en nyhed eller en god historie?

Annika Knudsen Lorentsen

Webredaktør og nyhedsvagt

Annika Knudsen Lorentsen
25 28 60 63
akl@wiegaarden.dk

Skriv til os

Mest læste

Ponyfamilie og danmarksmester på to år

17-01-2021 10:50, af Marie Helene Rigård Rohleder

I Sorø bor en familie som på lidt over to år er gået fra ikke at have noget med heste at gøre til at eje tre dressurponyer, tilbringe minimum tre timer i stalden hver dag, og blive en af de yngste danmarksmester i ponydressur nogensinde

– Min voldelige kæreste tvang mig til at sælge hesten

16-01-2021 14:00, af Marie Helene Rigård Rohleder

Marias partner var psykisk og fysisk voldelig mod hende og tvang hende til at sælge sin elskede PRE-hest Malí, da han ville have Maria for sig selv. Men hun gav ikke op og kæmpede en lang og sej kamp for at få sit liv og sin bedste ven tilbage

Helgstrand opkøber OL-vinder Ludger Beerbaum Stables

17-01-2021 18:25, af Marie Helene Rigård Rohleder

Helgstrand Dressage gør nu et storstilet forsøg på at erobre det internationale marked for springheste med et nyt opkøb og samarbejde med den tyske firdobbelte OL-vinder i springning Ludger Beerbaum

Bruttogrupperne for senior- og U25-ryttere er klar

13-01-2021 13:46, af Kristine Ulsø Olsen

Landstræner Natalie zu Sayn-Wittgenstein og holdleder Anne-Mette Binder har nu udtaget de ryttere, der skal udgøre bruttogrupperne for senior- og U25-ryttere i 2021

De er udtaget til Dansk Varmblods Hingstekåring

16-01-2021 17:56, af Thomas Bach Jensen
Avl|

I Jylland, på Sjælland og Fyn har Dansk Varmblods dommere besigtiget hingste på 37 forskellige lokationer, hvilket har resulteret i, at 62 hingste er udtaget til kåringen på Vilhelmsborg

Atterupgaard venter otte føl - heraf to sæt tvillinger

18-01-2021 21:33, af Thomas Bach Jensen
Avl|

På det danske stutteri Atterupgaard, der er internationalt anerkendte for deres avl af dressurheste af høj kvalitet, ventes der i år otte føl, og heraf to sæt tvillinger fra to skylninger af befrugtede æg fra elitehoppen Miranda

Tina Lund fylder 40 år

14-01-2021 19:52, af Marie Helene Rigård Rohleder

Den internationale springrytter Tina Lund fylder 40 år i dag. Hun er flere gange danmarksmester og har opnået topplaceringer ved internationale stævner

Lidt men godt ventes hos Straight Horse

14-01-2021 18:32, af Thomas Bach Jensen
Avl|

Hos Eva Götzsche og Mogens Pedesen, der driver stutteriet Straight Horse i Allerød, har det været et spændende og frugtbart reproduktionsår, selv om de kun venter fire føl i år. De har nemlig sat lidt i banken – eller rettere lagt nogle befrugtede æg i fryseren

Ugens mest sete salgshest: Skovgaardens Lamborghini

15-01-2021 19:00, af Marie Helene Rigård Rohleder

Miriam og Helena som ejer Skovgaardens Lamborghini er blevet nødt til at sige stop for henvendelser, da de allerede har over 20, som står og tripper for at få lov at komme og prøve deres hest.
Skovgaardens Lamborghini er Ugens mest sete salgshest på ridehesten.com 

Heste kommunikerer med ørerne

14-01-2021 10:14, af Merete Haahr

Heste har langt flere sanser end mange mennesker forestiller sig, og forskning har vist, at heste kommunikerer med hinanden ved at bevæge øjne og ører