FEI fastholder Tony Andre Hansens foreløbige karantæne

05-10-2008 06:38
Samtidig med stadfæstelsen af den brasilianske rytter, Rodrigo Pessoas karantæne blev den norske rytter, Tony Andre Hansens midlertidige karantæne foreløbigt fastholdt af FEI trods protester fra den norske rytter.

Den norske rytter Tony Andre Hansen og dennes advokater, Morten Steenstrup og Dr. Ulf Waltz, forsøgte med alle midler at få ophævet den midlertidige karantæne som blev idømt i forbindelse med OL 2008 i Beijing. Afgørelsen fra FEI's høring den 26. september blev offentliggjort i fredags. Tony Andre Hansen krævede at den midlertidige karantæne blev ophævet øjeblikkeligt indtil den endelige afgørelse er blevet afsagt. Rytteren argumenterede at efter hans mening var dette nødvendigt idet han bl.a. mente at: -der kunne sættes spørgsmålstegn ved gyldigheden af de analytiske resultater fra Hong Kongs Jockey Clubs laboratorium -anvendelsen af det forbudte stof i værste tilfælde kunne anses som en medicinsk kontrolovertrædelse og slet ikke som en dopingsag -den midlertidige karantæne ikke har noget lovligt formål -der ville ikke opstå hestevelfærdsproblemer som følge af hestens øjeblikkelige tilbagevenden til konkurrencer -rytteren med stor sandsynlighed ville lide stor skade som følge af den midlertidige karantæne hvis denne ikke fjernes, da ekvipagens forventede stævnedeltagelse (herunder stævnet i Oslo sponsoreret af Camiros ejer) kan indbringe store præmiesummer FEI argumenterede at den midlertidige karantæne skal fastholdes indtil nævnet har afsagt endelig kendelse bl.a. fordi: -de positive resultater fra både A-prøven og B-prøven indikerer sandsynligheden for udfaldet -en karantæne vil være det sandsynlige resultat ved den endelige afgørelse og at den skade som rytteren måtte udsættes for pga karantænen nu snarere end senere, ikke vil være materiel idet den midlertidige karantænetid vil blive fratrukket den karantæneperiode som forventes afsagt ved den endelige afgørelse Nævnet tillagde FEI's argumenter mest vægt og fastholdt dermed Tony Andre Hansens midlertidige karantæne bl.a. udfra betragtningerne at: -det vil medføre enorm skade for ridesportens offentlige image og fremtid hvis det hentydes at denne overtrædelse ikke er tilstrækkelig seriøs til at berettige til midlertidig karantæne Kilde: FEI news

Annika Knudsen Lorentsen

Har du en nyhed eller god historie?

Kontakt Annika Knudsen Lorentsen