DRF’s bestyrelse satte frivillighed på agendaen

10-02-2022 09:53

Christine Krogh Frausing
Skribent

Den 4.-5. februar mødtes DRF’s bestyrelse med ledergruppen i DRF’s administration til strategiseminar i Kolding. Hovedtemaet var frivillighed i ridesporten, og seminaret bød på både oplæg om frivillighed i foreningslivet, input fra syv DRF-klubber om deres oplevelse af frivilligheden i ridesporten, samt en masse spændende drøftelser af, hvordan DRF kan og skal forholde sig til emnet fremadrettet

Copyright Ridehesten.com
DRF’s bestyrelse, fra venstre: Thomas Vogt Hansen, Tina Callesen, Jakob Ravnsbo, Jakob Schou, Ulf Helgstrand, Lis Mølholm Juul, Ditte Bach Sørensen, Ulla Tørnæs og Jørgen Mertz. Foto: DRF
Nyheden fortsætter efter annoncen

Dansk Ride Forbunds bestyrelse mødtes med ledergruppen i DRF's administration til strategiseminar d. 4.-5. februar. Her blev blandt andet frivillighed diskuteret, hvor syv klubber under DRF blandt andet kom med input. Der blev drøftet problemsillinger, samt mulige løsninger på disse 

Nyheden fortsætter efter annoncen

Frivilligheden i en ny virkelighed
Indledningsvist fortalte Lasse F. Petersen fra konsulentvirksomheden Ingerfair om ’frivilligheden i en ny virkelighed’ med fokus på tal, trends og tendenser, de forskellige generationers tilgang til frivillighed, samt hvordan man som forening rekrutterer og fastholder de frivillige bedst muligt. Oplægget bød på mange spændende pointer og mundede ud i budskabet; Vi skal skabe mening for de frivillige.

Status på frivilligheden i ridesporten
Forud for seminaret havde DRF’s udviklingskonsulenter Karoline Kjemtrup og Caroline Güldner gennemført interviews med syv rideklubber fordelt rundt om i landet for at få et indblik i, hvordan det står til med frivilligheden i ridesporten. På baggrund af interviewene præsenterede Caroline en kort situationsanalyse med fokus på henholdsvist motivationen for at være frivillig, hvilke udfordringer klubberne møder, samt bud på potentielle løsninger, og her var temaerne socialt fællesskab, ejerskab og stolthed, fleksibilitet samt forståelse af, hvad det vil sige at være frivillig, gennemgående.

Hvad så nu?
Med de to oplæg in mente drøftede bestyrelsen og ledergruppen hvilke udfordringer, der er vigtigst for os som forbund at forsøge at løse, og dernæst blev der brainstormet på potentielle løsninger i form af konkrete initiativer, indsatser og tiltag – alle med naturlig forankring i DRF’s Strategi 2030, hvor hovedtemaerne er hestevelfærden, ridesporten, elevskolen og rideklubben. Næste step er nu, at ledergruppen udarbejder en konkret strategi og tidslinje for arbejdet med frivilligheden, som præsenteres for bestyrelsen på næstkommende bestyrelsesmøde

Trine Askjær-Jørgensen

Har du en nyhed eller god historie?

Kontakt Trine Askjær-Jørgensen