Undgå luftvejssygdomme

25-08-2011 17:26
Luftvejslidelser er en velkendt årsag til nedsat præstationsevne hos rideheste, og selvom mange ejere og trænere forsøger at minimere mængden af luftbårne partikler, så udvikler mange heste fortsat luftvejssygdomme

Ifølge en ny undersøgelse kan en ny teknik kaldet ’partikel-kortlægning’ hjælpe med at identificere, hvor og hvornår de skadelige, luftbårne partikler fortsat forekommer, og dermed hjælpe ejere og trænere til bedre at kunne minimere både heste og menneskers indånding af disse partikler. Partikler mindre end 10 mikrometer i diameter kan potentielt nå frem til hestens nedre luftveje (lunger og bronkier) og kædes ofte sammen med fx betændelse i luftvejene. Partikler af denne størrelse findes ofte i stalde og kommer oftest eksempelvis fra hø, underlaget, vejstøv og udstødningsgasser. - Fordi disse partikler er mindre end, hvad der er umiddelbart synligt for det menneskelige øje, så er det let at komme til at tro, at der ikke er partikler i luften, fortæller Melissa Millerick-May, PhD og assisterende professor i medicin fra Michigan State University’s College og Human Medicin, og fortsætter; - Det er disse små partikler, som man ikke ser, der når frem til de nedre luftveje og potentielt kan give anledning til irritation og betændelse. For at give hesteejere en bedre forståelse for, hvordan staldindretning, tids- og sæsonmæssige faktorer påvirker luftkvaliteten, har Millerick-May brugt en kommercielt tilgængelig partikel-monitor i tre forskelligt udformede stalde, på forskellige tider i løbet af dagen, og på tre forskellige årstider på Thistleton Racetrack i Cleveland, USA. Der blev i alt foretaget 717 målinger i undersøgelsesperioden. Undersøgelsens hovedtræk: - Partikelkoncentrationen var højest i den måned, hvor regnmængden var lavest (september), og lavest i den mest våde/fugtige måned (juli). Interessant nok var der ikke et udtalt fald i partikelkoncentrationen i november, hvor vejret var koldt og vådt/sne (formentlig fordi alle staldene havde lukkede døre og vinduer, hvilket umuliggjorde naturlig ventilation). - Partikelkoncentrationen var højest om morgenen, formentlig som en konsekvens af staldarbejdet. - Helt aflukkede stalde med kun lidt naturlig ventilation havde en tydeligt højere partikelkoncentration end åbne stalde. - Inden for en enkelt stald var partikelkoncentrationen højere i nogle bokse end andre, så hestene i disse bokse havde højere risiko for betændelse i luftvejene. - Hvordan staldene holdes har også en indflydelse på partikelkoncentrationen, noterede Millerick-May og fortsatte; - Fx i travle stalde, hvor flere bokse muges ud på samme tid, som heste strigles og trækkes frem og tilbage, og hø lægges frem vil det ofte føre til et stor samtidig partikelspredning. Brugen af ’våde metoder’ (fx forstøvning (vand) af støvede områder) under udmugning/fodring burde hjælpe til at reducere spredningen af partikler. Hun foreslår også, at man slukker for maskiner, fx traktorer, i nærheden af eller i staldene i stedet for at lade motorerne køre, for at kunne reducere spredningen og mængden af helt små partikler fra udstødningen. - Kortlægningen af partikler kan hjælpe til at identificere, hvilke heste der befinder sig i risikozonen for at inhalere de mikroskopiske partikler, som mistænkes for at være medvirkende til anfald af betændelse i luftvejene. Kortlægningen kan også hjælpe til at forbedre arbejdsgangene i staldene og derved mindske spredningen af de skadelige partikler, konkluderer Millerick-May. Undersøgelsen “Particle mapping in stables at an American Thoroughbred racetrack” bliver offentliggjort i September 2011 udgaven af Equine Veterinary Journal. Find hele undersøgelsen via linket til højre. Kilde: The Horse

Trine Askjær-Jørgensen

Har du en nyhed eller god historie?

Kontakt Trine Askjær-Jørgensen