Serviceydelser på Ridehesten.com

Dette punkt vedrører flg. serviceydelser

Køb og salg

Ridehesten.com er som formidler af køb og salg ikke part i de aftaler/handler, der indgås på Ridehesten.com. Ridehesten.com stiller alene de tekniske hjælpemidler (handelsplads) til rådighed i forbindelse med aftalerne/handlerne.

Ridehesten.com er således hverken sælger eller leverandør af de heste, der sættes til salg, og er således ikke pålagt de juridiske forpligtelser, som gælder for sælgere af disse heste.

Ridehesten.com er ikke og kan ikke gøres ansvarlig for en sælgers adfærd eller de heste, sælger udbyder til salg på Ridehesten.com – uanset om sælger er en privatperson eller en erhvervsdrivende.

Ridehesten.com er ikke ansvarlig for kvaliteten, sikkerheden eller lovligheden af de heste, der handles på Ridehesten.com eller for, at beskrivelser af hestene er korrekte.

For aftaler og handler indgået med Ridehesten.com som formidler gælder de almindelige regler i dansk lovgivning (herunder forbrugeraftaleloven, købeloven og aftaleloven).

Indrykning af annonce

Når du indrykker en betalingsannonce på Ridehesten.com, er du først endeligt forpligtet, når du godkender indrykning af din annonce.

Du udformer selv din annonce og er selv ansvarlig for indholdet (men Ridehesten.com forbeholder sig ret til at redigere din annonce i henhold til Ridehesten.com’s regler for annoncering). Du kan løbende se og vurdere annoncens udformning.

Når du indrykker annoncer på Ridehesten.com, gemmes de automatisk under ”Sælg hest” under ”Min menu”, så du har overblik over de annoncer, du har indrykket. Efter du har godkendt indrykning af din annonce, kan du således straks kontrollere, om din annonce er blevet indrykket.

Når du indrykker en annonce, bliver dit navn, adresse, tlf.nr. og e-mail automatisk vist i din annonce, således at interesserede brugere kan komme i konktakt med dig.

Når din annonce ikke længere er relevant (f.eks. når en hest, der er sat til salg, er solgt), er du forpligtet til at slette annoncen.

Brug af fotos fra Ridehestens fotodatabase

Hvis du vælger at indrykke en annonce på Ridehesten.com, gives der tilladelse til, at du i din indrykkede annonce vederlagsfrit må anvende fotografier fra Ridehesten.com, hvor din hest er fotograferet.

I den forbindelse skal du være særligt opmærksom på, at du med tilladelsen til at bruge fotografierne i din annonce dermed ikke får tilladelse til at bruge eller på anden tænkelig måde råde over fotografierne privat, på sociale medier eller i enhver anden situation, hvor fotografierne ikke anvendes i din indrykkede annonce.

Det er dog i overensstemmelse med disse handelsbetingelser, at du på de sociale medier eller andet digitalt forum linker til din annonce.

Retten til at anvende fotografierne i din indrykkede annonce på Ridehesten.com betyder i sagens natur, at fotografierne ikke må anvendes eller på anden måde rådes over, når den indrykkede annonce vedrørende den konkrete hest på Ridehesten.com er slettet eller skal slettes i overensstemmelse med disse handelsbetingelser.

Har du en Go2net hjemmesideløsning og dertilhørende salgshestemodul så dine salgsheste automatisk vises på din egen hjemmeside, er ovenstående regler også gældende. Dvs. at du ikke må tage billeder fra annoncerne på din egen side og bruge dem andre steder.

Såfremt du handler i strid med ovenstående, vil dette blive sanktioneret i form af erstatning, godtgørelse og i sidste ende eventuelt bøde.

Betaling over internettet

Enhver form for online pengeoverførsel til Ridehesten.com sker via en SSL-forbindelse. Det betyder, at der oprettes en krypteret forbindelse mellem dig og Ridehesten.com, så eksempelvis kreditkortoplysninger ikke kan læses eller opfanges af andre. En SSL-forbindelse genkendes på, at der i din browsers statuslinje er et låseikon, hvor låsen er lukket.

Ridehesten.com har en indløsningsaftale med PBS. Dette indebærer, at vi opfylder særdeles høje krav til sikkerheden på Ridehesten.com. Med henblik på at tilvejebringe maksimal sikkerhed af dine betalingskortoplysninger gemmer Ridehesten.com således ikke dine kortoplysninger.

Fortrydelsesret for tjenesteydelser

For alle tjenesteydelser, som du kan erhverve på Ridehesten.com, er der tale om videregivelse af oplysninger og viden i form af annoncer mv. Når oplysningerne er videregivet fra dig til Ridehesten.com, har levering fundet sted. Tjenesteydelsen er dermed modtaget og taget i brug af dig, hvorved ydelsen ikke kan tilbageleveres. Det betyder, at indrykning af annoncer mv. på Ridehesten.com ikke kan fortrydes.

Fortrydelsesret ifm. handler indgået via Ridehesten.com

Ridehesten.com fungerer som formidler af oplysninger mellem sælger og køber. Hvis du vil fortryde/klage over en hest, du har købt via Ridehesten.com, skal du derfor henvende dig til den egentlige sælger af hest. Den egentlige sælger er således den person, som har indrykket annoncen vedrørende den pågældende hest på Ridehesten.com. Sælger kan enten være en privatperson eller en erhvervsdrivende – og der gælder forskellige regler afhængig af, om der er tale om en privatperson eller en erhvervsdrivende.

Hvis der er tale om en handel mellem to private personer, kan køber og sælger selv aftale vilkårene.

Er sælgeren derimod erhvervsdrivende, er der tale om et forbrugerkøb, og da er køber sikret nogle bestemte rettigheder (herunder kravet om 14 dages returret i henhold til forbrugeraftaleloven).

Regler for annoncering

Når du annoncerer på Ridehesten.com, er det et krav, at du har en reel hensigt med din annonce.

Du må kun annoncere heste på Ridehesten.com, du selv ejer eller har ejerens bemyndigelse til at oprette annoncen for.

Hver hest skal tilmeldes for sig (flere heste må ikke optræde i samme annonce), men har du flere heste til salg, der skal sælges samlet, kan du i hver annonce henvise til dine øvrige annoncer.

En annonce må ikke ændres således, at indholdet omskrives til en anden salgshest. Det betyder, at der skal oprettes en ny annonce pr. hest.

Føl i alderen op til et halvt år må annonceres sammen med moderen.