Aftalevilkår for bruger på Ridehesten.com

På Ridehesten.com har du adgang til et omfangsrigt udbud af services. Ridehesten.com gør alt for at skabe så stabile og sikre services som overhovedet muligt.

Alt indhold på Ridehesten.com, herunder systemer, grafik, billeder, tekst, lyd, video mv. tilhører Ridehesten.com.

Ridehesten.com forbeholder sig ret til at ændre i retningslinjer for brugen af Ridehesten.com. Eventuelle ændringer i retningslinjer for brug af Ridehesten.com vil fremgå af denne side. Det er dit ansvar som bruger på Ridehesten.com at holde dig ajour.

Ridehesten.com kan ikke gøres ansvarlig for tab af nogen art, der knytter sig til brugen af services på Ridehesten.com - herunder tab af data som følge af driftsforstyrrelser og lignende.

Ridehesten.com har intet ansvar for tab som følge af

- Driftsforstyrrelser, der hindrer din eller andres brug af Ridehesten.com, herunder adgang til at indhente oplysninger eller opdatere indhold. Dette gælder uanset, om driftsforstyrrelser eller afbrydelser skyldes forhold hos Ridehesten.com eller samarbejdspartnere, på internettet, hos internetudbyderen eller telefonselskabet.

- Misbrug, afsløring, ødelæggelse eller i det hele taget kompromittering af data eller programmer på din eller andres computere i forbindelse med din eller andres brug af internet og internetprogrammer.

- At uberettigede personer har fået adgang til dine private oplysninger og data.

Hvis Ridehesten.com ophører med at være i drift, ophører adgangen til Ridehesten.com samtidig.

Misbrug af system

En Ridehesten.com-bruger er personlig og må ikke overdrages eller udlånes til andre. Dette kan medføre deaktivering af brugeren.

Hvis du mod forventning får mistanke om misbrug af din adgangskode, skal du omgående rette din adgangskode eller rette henvendelse til Ridehesten.com.

Ridehesten.com stiller en række online-services til rådighed. Ridehesten.com accepterer ikke, at brugere på Ridehesten.com reklamerer/handler via disse services, med mindre servicen er lavet til netop disse formål. Det er ej heller tilladt at køre scripts, der generer brugen af Ridehesten.com. Desuden må der på Ridehesten.com ikke forekomme materiale eller foretages handlinger, der strider mod dansk lovgivning, herunder ophavsretsloven.

Det indhold, Ridehesten.com-brugerne lægger ind på Ridehesten.com, er brugeren selv ansvarlig for. Ridehesten.com forbeholder sig ret til uden varsel at afvise/deaktivere (eller i værste fald politianmelde) en hvilken som helst Ridehesten.com-bruger, som kan virke anstødelig/krænkende, eller som ikke overholder Ridehesten.com’s retningslinjer. Afgørelsen herom træffes af Ridehesten.com. Ridehesten.com forbeholder sig retten til at fjerne stødende eller krænkende indhold – uanset om du har betalt for servicen.

God net-etik skal overholdes - det medfører blandt andet, at du kun må være online på Ridehesten.com med ét brugernavn, og at du ikke chikanerer andre brugere på Ridehesten.com.

Brugeroplysninger

For at tilmelde dig Ridehesten.com skal du vælge et brugernavn og password og angive en gyldig e-mail adresse samt en række andre oplysninger.

Når du er logget på ridehesten.com, kan du altid gå ind på ”Ret brugerinfo” i ”Min menu”. Her kan du rette eller slette dine oplysninger og se alle de oplysninger, du har indtastet. Det er dit ansvar, at dine personlige data til enhver tid er korrekte. Du er forpligtet til at holde dine personlige data ajour.

Med din accept af vilkårene for brugere af Ridehesten.com giver du samtidig Ridehesten.com din accept til at sende dig e-mails med oplysninger vedr. opdateringer, services, løbende godkendelse af dine brugeroplysninger mv. Disse e-mails er udelukkende af servicemæssig karakter. De øvrige e-mails, du aktivt beder om at få tilsendt, såsom nyhedsbreve, kan indeholde reklamer fra tredjemandslevarandører.

Det er strafbart at udgive sig for at være andre end den, man er, og som Ridehesten.com bruger er du ansvarlig for ethvert tab, andre måtte lide som følge af falske oplysninger fra din side. Det er derfor vigtigt, at du opgiver korrekte oplysninger til Ridehesten.com, selvom du vælger, at oplysningerne ikke skal deles med andre.

Når du tilmelder dig som bruger på Ridehesten.com, bliver de oplysninger, du afgiver ved tilmeldingen, registreret. Dine oplysninger bliver behandlet fortroligt.

Uden dit samtykke udleveres oplysninger normalt kun fra Ridehesten.com efter retskendelse. Ridehesten.com kan dog vælge at udlevere oplysninger direkte til politiet til brug for efterforskning eller for anmeldelse af formodet ulovlige forhold, der berører Ridehesten.com eller andre registrerede brugere.

Ridehesten.com videregiver eller sælger ikke dine oplysninger til tredjemand. Enhver undtagelse herfra kan kun ske med din personlige og forudgående tilladelse.