Det er på tide at få gjort græsmarken klar

25-03-2015 14:04, af Britt Carlsen

God græsning er langt det bedste hestefoder og om 6-7 uger græsser langt de fleste heste forhåbentlig på en frodig græsmark. For at opnå en god udnyttelse skal marken passes hele græsningsperioden

Copyright Ridehesten.com

En vurdering af plantebestanden bør gøres her i det tidlige forår.  Skal marken bruges til afgræsning bør der minimum være 30-40 græsmarksplanter pr. meter. På marker til slæt er kravet mindre nemlig 21-25 græsmarksplanter pr meter. Er der tale om varige græsmarker, hvor man ikke kan tælle antallet af græsmarksplanter i rækken, er kravet 300-400 planter pr m2. Inden man giver den gamle græsmark dødsdommen, vurderes den samlede fodersituation. Er der tilstrækkeligt med græs på de øvrige marker til at afgræsningen kan planlægges som planlagt. 

Bekæmpelse af muldvarper og mosegrise
Muldvarperne har haft travlt i vinterens løb, især i de ældre græsmarker. Skal græsmarken overleve køres den over med en strigle i det tidlige forår, så vissent græs bliver fjernet og planterne får lys og luft og eventuelle muldskud bliver udjævnet. Muldvarpeskuddene er hårde ved skårlæggerens knive og betyder samtidig risiko for jord i wrapballerne med dårlig kvalitet til følge. Her i foråret er muldvarperne meget mobile i gangene og der bør iværksættes en målrettet indsats med fælder. Muldvarperne bør bekæmpes og skuddene jævnes ud med en slæbeplanke, strigle eller lignende. 

Jævne marker
Arbejdet med slåmaskine og rive på græsmarken går lettere på jævne marker uden huller og fordybninger og det bliver muligt at fremstille godt grovfoder uden jord, sporer m.m. når marken er jævn. 
Det bedste tidspunkt at tromle græsmarken på er sent efterår eller tidligt forår, inden der kommer skorpe på jorden.

Eftersåning
Bare pletter i græsmarken køres over med såmaskinen og nye frø i sås. Dette arbejde skal gøres tidligt om foråret i marts måned. På almindelig og lette jordtyper kan isåning ske med en almindelig radsåmaskine, hvor såskærene er strammet godt op og der tromles efterfølgende. På lerjord bør der anvendes en maskine med skiveskær.
Rajgræs eller andre storfrøede græsarter er velegnet til dette formål.  Er der store områder hvor plantebestanden er dårlig kan det være nødvendigt helt at omlægge marken.

Giftige planter
I det tidlige forår tjekkes græsmarken for giftige planter. Særligt vårbrandbægeren er stadig et problem mange steder. Lugning, sprøjtning med mere kan være nødvendigt. 

Omlægning
Skal græsmarken lægges om, er der efterhånden mange metoder, der kan anvendes. Rillesåning er dog en efterprøvet, sikker og god teknik. Græsfrøene sås separat på fast tromlet jord, umiddelbart efter at dæksæden er sået, med moderat hastighed ca. 5-7 km/t og uden brug af efterharve.
Udlæg i byg til modenhed. Den mest almindelige og normalt en sikker metode, når man tager højde for, at der ikke kommer lejesæd, der kan ødelægge det nye udlæg. Der anvendes en kort og stråstiv sort af vårbyg til dæksæd. På almindelig agerjord skal udsædsmængden kun være ca. 90-110 og pr. ha ved udlæg af græsfrø. 

Mængden af græsfrø
Udlægger man græsfrø i dæksæd af korn eller ærter, anvendes normalt 24- 26 og frø pr. ha. Er der etableret et prima jævnt og godt såbed, kan udsædsmængden uden problemer reduceres til ca. 20 kg frø pr. ha. 

Gødskning
Kvælstoftildelingen må ikke overstige normerne fra NaturErhvervstyrelsen. Normerne korrigeres for kløverandel, forventet udbytte m.m. Kvælstof tildelt ved vækstsæso­nens begyndelse, udnyttes nemlig meget effektivt til produktion af græs.

Stor vækst i maj/juni
Når græsvæksten er på sit højeste sidst i maj/ begyndelsen af juni, vil 1,0 Ha velpasset græsmark have en produktion på op til 60-70 Fe/dagligt, hvilket er nok til at dække foderbe­hovet til 5-6 varmblodshopper med føl. Allerede i juli måned er græsmarkens vækst dog blevet reduceret til ca. det halve.
Skal der være tilstrækkeligt med græs til, at dække hesteflokkens behov bør mellem 1/2 og 2/3 af marken reserveres til slæt i juni måned. Genvæksten efter slæt og nye udlæg kan så inddrages til afgræsning i løbet af sommer og efterår.

Avlshopperne skal have de bedste græsmarker 
Avlshopperne har det største foderbehov og kræver gode græsmarker hvis de udelukkende via græsset skal have dækket deres næringsbehov.  Ungheste har brug for store marker, gerne i kuperet terræn med god græsning. Bedst er det at opdele unghestene i grupper efter alder: 1-års, 2 års og 3 års hver for sig, da de har forskellige behov for foder og for bevægelse. Ældre heste og ponyer som har et lavt foderbehov, kan med fordel holdes på en græsmark hvor de skal “arbejde” lidt for føden. Gerne er ældre græsmark hvor indholdet af kulturgræsser ikke er så højt længere.

Undgå overgræsning
For at have tilstrækkeligt med græs kan der som tommelfingerregel regnes med, at det er nødvendigt med et areal på ca. 0,5 Ha/ hest alene til afgræsning. Mange græsmarker der bliver afgræsset af heste giver dog alt for lave udbytter, fordi de bliver dødbidt. 
Ved dødbidning bliver græsplanterne hele tiden bidt af, og til sidst er plantens lager af energire­server opbrugt. De færreste kulturgræsser kan tåle en sådan behandling og må vige pladsen for 1 årig rapgræs og andet ukrudt.  Det skal være muligt, at skåne græsset i starten af vækstperioden. Derfor bør man gøre et eller flere tiltag, som sikrer at græsset opnår den fornødne højde/ bladareal. Det kan være at opdele græsmarken i mindre afdelinger som kan blive henholdsvis afgræsset og få hvile på skift. Ved meget hård belægning, kan det være nødvendigt at begrænse dyrenes færden til en motionsfold og her give dem supplerende foder. I stigende omfang anvendes græsplan­ternes højde som et styringsredskab. En græshøjde på 10-12 cm er passende inden en ny fold afgræsses og hestene bør ikke bide græsset ned til under 5-6 cm. Efter afgræsning bør marken have hvile til genvækst i ca. 3 uger. 

Afpudsning
Afpuds græsset når det bliver for højt. Græsset bør ikke have lov, at blive længere end 12-15 cm for så vil det begynde, at udvikle frøstande. Det gælder om at oprethol­de en høj andel af blade óg undgå stængeldannelse. Er belægningsgraden på marken ikke høj nok til, at holde græsserne nede på under 12-15 cm bør marken pudses af, så der kommer en ny tilvækst af bladmasse.   De fleste afpudsere gør et pænt arbejde. Det er vigtigt at have skarpe knive så græsset fortsætter sin vækst hurtigst muligt. Er knivene sløve bliver store dele af stubben beskadiget og det tager længere tid før der igen kommer gang i væksten.

Kilde: SEGES  Hesterådgivningen/konsulent Eric Clausen

 

Læs også

Pas på det friske forårsgræs

22-04-2018 15:06, af Cecilia Lindahl

Græs og græsmarker spiller en stor rolle i de fleste hestehold- især om foråret og om sommeren, hvor hestene efter en lang vinter igen kan nyde græsset. Men forår og sommer er også sæson for forfangenhed - en af de  lidelser alle hestefolk frygter

Græsmarken skal plejes – ligesom din hest eller pony

16-04-2018 17:58, af Britt Carlsen

Så snart temperaturen begynder at stige om foråret, er det tid at give græsmarken et forårseftersyn

Køb sæd i webshop!

16-04-2018 11:23, af Britt Carlsen
Avl|

Der er nærmest ikke grænser for, hvad man kan købe via nettet. Nu har Helgstrand Dressage oprettet en webshop for hingstesæd

Skræmt af fyrværkeri og fanget i grøft

13-11-2016 11:55, af Cecilia Lindahl

I England er en hoppe blevet så bange for fyrværkeri, at hun sprang ud af sin fold og endte i en grøft, hvor hun sad fast i mudderet

Avlshoppe mishandlet

31-05-2012 11:03, af Maja Golles
Ukendte gerningsmænd har givet drægtig DV-hoppe voldsomme snitsår på fold ved Skanderborg

Forsvundne heste fundet igen

25-07-2008 12:03, af Maja Golles
Tidligere på ugen skrev vi om to heste, der i sidste uge forsvandt sporløst fra en fold ved Skanderborg. De er nu dukket op i Nordjylland.

Hesteregistrering og ejerskifte hos SEGES

12-05-2016 15:22, af Thomas Bach Jensen

Hvis du er hesteejer og eks. skal have hestepas, ejerskiftet din hest, registreret din hest efter salg fra et andet land eller har mistet dit ejercertifikat, er det SEGES, som du skal henvende dig til. Hos Dansk Ride Forbund varetages til gengæld konkurrenceregistrering og udstedelse af FEI-pas

Drømmer du om egen sø?

08-12-2015 13:08, af Niels Clemmensen

Nu kan du få etableret en sø på hestefolden – gratis! NaturErhvervstyrelsen har indført en tilskudsordning til etablering af søer og diger 

Løs hest indfanget

30-09-2008 09:18, af Maja Golles
I nærheden af Vejen var en hest løs natten til i går. Den gik rundt på vejen, men blev efterfølgende indfanget af politiet og fulgt hjem til sin fold.

Hest bidt til blods af hund

06-06-2010 10:02, af Maja Golles
Torsdag blev en hest fundet på sin fold med sår på koderne og bidmærker ved skuldrene

Webredaktør

Har du en nyhed eller en god historie?

Sussi Hjort Hollensted

Webredaktør og nyhedsvagt

Sussi Hjort Hollensted

shh@wiegaarden.dk

Skriv til os

Mest læste

Trænerlicens – hvorfor?

19-04-2018 07:33, af Britt Carlsen

På Ridehestens Facebook-side har vores læsere debatteret et forslag til behandling på rideforbundets repræsentantskabsmøde – skal alle trænere fremover have trænerlicens? Hvad er begrundelsen, og hvad er holdningen til det. Vi har bl.a. spurgt tidligere holdleder i dressur Kimi Nielsen

Licensrytter i bestyrelsen og farvel til næsebåndsreglen?

16-04-2018 11:38, af Britt Carlsen

Seks forslag til debat på Dansk Ride Forbunds repræsentantskabsmøde den 21. april – det ene stiller forslag om en repræsentant for licensrytterne i bestyrelsen

DRIF vil gerne favne alle

20-04-2018 08:54, af Britt Carlsen

Formanden for Dansk Ride-Instruktør Forening, berider Torben Frandsen, bakker op om forslaget fra Cedergaard Sportsrideklub om trænerlicens. Han vil gerne favne alle undervisere i foreningen og ikke blot de uddannede beridere og trænere

Orthilia skal ikke til WEG

16-04-2018 13:09, af Britt Carlsen

Agnete Kirk Thinggaard og Atterupgaards Orthilia bliver ikke VM-aktuelle i år, har Agnete besluttet, hoppen er godt på vej tilbage i sporten efter et længere skadesforløb, og Agnete har valgt ikke at forcere hoppen på vejen mod WEG

Weihegold sikret hos Werth til 2020

17-04-2018 11:14, af Kristine Ulsø Olsen

Dressurdronningen Isabell Werth genvandt i weekenden World Cup-titlen og kan nu se frem til at beholde Weihegold indtil OL i Tokyo er overstået

Status på Herpes virus på Fyn

17-04-2018 08:24, af Britt Carlsen

Som man har kunnet læse her på sitet måtte Stutteri Ask aflyse sit springstævne, da fire heste på Fyn har fået konstateret en aggressiv herpesvirus infektion - hvad er status nu?

13-årige Celina slog sin far i international debut (opdateret)

17-04-2018 10:08, af Camilla Tiefensee Schrøder

Children-rytter Celina Aabo har været til sit første internationale stævne, hvor hun red fem ud af seks klasser fejlfri – og så slog hun endda sin egen far, Michael Aabo i en af dem

Topplaceringer til Sophia Ludvigsen

15-04-2018 18:01, af Camilla Tiefensee Schrøder

Juniordressurrytter Sophia Ludvigsen har haft Gørklintgårds Jericho med til internationalt stævne i udlandet for første gang, og det blev til i alt tre placeringer med en andenplads i kür i dag med 71%

Åbent hus på Hesselhøj

18-04-2018 07:19, af Camilla Tiefensee Schrøder
Avl|

Når Hesselhøj Trænings- og Salgsstald ved Middelfart holder åbent hus med hingstefremvisning den 20. april kan du opleve den dyreste hest solgt på auktionen i Herning i år

Ponyryttere flyttede stævne og vandt det hele

15-04-2018 16:42, af Camilla Tiefensee Schrøder

For de danske ponyryttere i Belgien startede ugen med, at CSIP-stævnet i Bonheiden blev aflyst. Men heldigvis fik de lov at starte i Lier i stedet, og her endte de med at få dannebrog til tops i begge ponyfinaler