Ophavsret

Mediehuset Wiegaarden ApS og Ridehesten er en medievirksomhed, der altid er på pletten ved rigtig mange stævner og andre hestearrangementer for at dække nyheder og tage billeder til artikler.

I den forbindelse med denne nyhedsdækning, tager fotograferne et større antal billeder, som efterfølgende kan ses på Ridehesten.coms fotodatabase, hvor det er muligt at erhverve billeder mod betaling.

Billeder på Ridehesten.coms fotodatabase er beskyttet af ophavsret jf. ophavsretslovens § 1.

Det betyder, at alle billeder i fotodatabasen, herunder også billeder med vandmærke, tilhører Mediehuset Wiegaarden /Ridehesten, og enhver brug af billederne, herunder også på Facebook, Instagram, hjemmeside osv., kræver forudgående betaling og tilladelse fra Mediehuset Wiegaarden/Ridehesten.

Se vores konkurrencedygtige priser på hjemmesiden.

Det betyder også, at det heller ikke er tilladt at bruge billederne fra denne hjemmeside, selvom vandmærkerne står på fotoet.

Købte billeder må ikke udlånes og retten til billeder må ikke videregives/sælges/overdrages uden udtrykkelig aftale med Mediehuset Wiegaarden /Ridehesten.

Billeder må kun anvendes til det aftalte formål.

De købte rettigheder til det enkelte billede gælder kun i Danmark medmindre andet er aftalt.

Hvis leverede billeder har været offentliggjort, skal et eksemplar af publikationen fremsendes vederlagsfrit til Mediehuset Wiegaarden /Ridehesten, senest 14 dage efter anvendelse.

Billedernes anvendelse i fx blade aviser, bøger, reklamer mm. må ligeledes alene ske mod forudgående tilladelse og mod betaling.

Ved offentliggørelse på nyhedsside/-portal, aviser, bøger m.m. skal der altid ved billedet anføres Foto: (fotografens navn). Eks. Foto: Ridehesten/Jørgen Bak Rasmussen. Ved udeladelse af fotografnavn beregnes et tillæg til billedprisen på 100 %, dog mindst 1.000 kr. Ved kommerciel brug af et billede påhviler det udelukkende brugeren at sikre sig fornøden tilladelse fra de afbilledede personer. Billeder anvendt fra arkiv samt genanvendelse af billeder skal automatisk afregnes til Mediehuset Wiegaarden/Ridehesten senest 30 dage efter brug. Såfremt til Mediehuset Wiegaarden/Ridehesten ikke har modtaget skriftlig besked om anvendelsen senest 30 dage efter benyttelsen debiteres et tillæg på 100 % pr. billede. Anvendes billeder uden respekt for ovenstående eller finder anvendelse sted uden forudgående betaling eller tilladelse, opkræves højeste billedpris plus godtgørelse på minimum 100 %, der lægges oveni billedprisen. Herudover kan Mediehuset Wiegaarden /Ridehesten i visse tilfælde kræve erstatning, og krænkeren kan blive dømt til at tilintetgøre billedet. I ovennævnte tilfælde videregives sagen uden varsel til advokat.